Наглядова рада затвердила Кодекс поведінки та етики НСТУ

Наглядова рада затвердила Кодекс поведінки та етики НСТУ

15:05,
11 Березня 2020
7211

Наглядова рада затвердила Кодекс поведінки та етики НСТУ

15:05,
11 Березня 2020
7211
Наглядова рада затвердила Кодекс поведінки та етики НСТУ
Наглядова рада затвердила Кодекс поведінки та етики НСТУ
Кодекс поведінки та етики публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (ПАТ «НСТУ») покликаний встановлювати стандарти етичної поведінки, взаємовідносин у колективі, з діловими партнерами, державними органами та громадськістю; бути інструментом для запобігання можливим порушенням та для вирішення конфліктних ситуацій.

Наглядова рада НСТУ затвердила Кодекс поведінки та етики НСТУ на засіданні, яке відбулося 28 лютого. Текст Кодексу оприлюднений на корпоратиному сайті Суспільному.

Голова наглядової ради НСТУ Світлана Остапа зазначила, що проєкт Кодексу поведінки та етики ПАТ «НСТУ» був розроблений за підтримки Офісу Ради Європи в Україні, потім відбулися обговорення проєкту кодексу в колективах компанії.

За її словами, робоча група із представників наглядової ради та представників менеджменту Суспільного працювала над проєктом Кодексу багато місяців і суттєво переробила проєкт.

Вона також додала, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб наглядової ради НСТУ на своєму засіданні розглянув проєкт та рекомендував наглядовій раді його до затвердження.

«Кодекс ґрунтується на високих стандартах ділової етики та покликаний спрямовувати діяльність публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – телерадіокомпанія, Суспільний мовник) відповідно до місії та цінностей; встановлювати стандарти етичної поведінки, взаємовідносин у колективі, з діловими партнерами, державними органами та громадськістю; бути інструментом для запобігання можливим порушенням та для вирішення конфліктних ситуацій», – зазначено у тексті Кодексу.

Він  поширюється на членів/членкинь наглядової ради, ревізійної комісії та редакційної ради, працівників/працівниць телерадіокомпанії.

«У разі підозри щодо порушення положень цього Кодексу необхідно повідомити про наявні сумніви управління комплаєнс телерадіокомпанії, крім питань, що належать до компетенції антикорупційного департаменту. До управління комплаєнс можна звернутися електронною поштою або написати заяву в довільній формі із зазначенням сумнівів у діях суб’єктів. Конфіденційність заяв гарантується», – йдеться Кодексі.

Загалом, Кодекс поведінки та етики НСТУ складається з наступних розділів: «Загальні положення», «Захист прав людини», «Внутрішня комунікація», «Безпека для кожного», «Захист інформації та персональних даних, конфіденційність», «Відповідальне використання соціальних мереж», «Участь у громадських заходах», «Запобігання корупції та конфлікту інтересів», «Подарунки та гостинність», «Використання активів телерадіокомпанії», «Охорона довкілля», «Взаємодія з діловими партнерами», «Взаємодія з органами державної влади» і «Прикінцеві положення».

Як відомо зі слів голови правління НСТУ Зураба Аласанії, що раніше деякі працівники компанії сприйняли як цензуру обмеження на висловлювання у соцмережах.

Одне з обмежень у Кодексі стосується використання нецензурної лайки у соцмережах.

«При веденні сторінок у соціальних мережах працівники/працівниці телерадіокомпанії зобов’язані:

  • обачно та відповідально ставитися до демонстрації політичних поглядів, аби не викликати сумніву в неупередженості та незаангажованості Суспільного мовника;
  • утриматися від поширення інформації, що може завдати шкоди репутації телерадіокомпанії, окрім випадків коли суспільна важливість такої інформації переважає репутаційні ризики;
  • не розкривати конфіденційну інформацію або комерційну таємницю;
  • не використовувати нецензурну лайку», – наводимо кілька обмежень із Кодексу.

Подаємо повний текст Кодексу поведінки та етики НСТУ:

«1. Загальні положення

1.1. Цей Кодекс ґрунтується на високих стандартах ділової етики та покликаний спрямовувати діяльність публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – телерадіокомпанія, Суспільний мовник) відповідно до місії та цінностей; встановлювати стандарти етичної поведінки, взаємовідносин у колективі, з діловими партнерами, державними органами та громадськістю; бути інструментом для запобігання можливим порушенням та для вирішення конфліктних ситуацій.

1.2. Цей Кодекс поширюється на членів/членкинь Наглядової ради, ревізійної комісії та редакційної ради, працівників/працівниць телерадіокомпанії (далі – суб’єкти).

1.3. У разі підозри щодо порушення положень цього Кодексу необхідно повідомити про наявні сумніви управління комплаєнс телерадіокомпанії, крім питань, що належать до компетенції антикорупційного департаменту.

1.4. До управління комплаєнс можна звернутися електронною поштою або написати заяву в довільній формі із зазначенням сумнівів у діях суб’єктів. Конфіденційність заяв гарантується.

1.5. Усі суб’єкти керуються місією, цінностями та принципами, що визначені стратегією телерадіокомпанії.

2. Захист прав людини

2.1. Суспільний мовник поважає і сприяє захисту прав людини відповідно до Конституції України, міжнародних стандартів, встановлених Загальною декларацією прав людини, конвенціями Міжнародної організації праці (конвенції №№ 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182) та іншими міжнародними договорами, ратифікованими Верховною Радою України.

2.2. Суб’єкти цього Кодексу:
дотримуються принципу рівності прав людини, її свобод та гарантій у ставленні до кожного;
не допускають дискримінації у будь-яких формах та проявах;
не допускають утисків свободи слова, думки та вираження поглядів.

3. Внутрішня комунікація

3.1. Телерадіокомпанія забезпечує всім працівникам/працівницям рівні можливості для реалізації їхніх прав, професійного розвитку та творчого потенціалу, не допускає створення будь-яких переваг за ознаками, не пов’язаними з характером роботи, умовами або результатами її виконання.

3.2. Суб’єкти цього Кодексу:
поважають одне одного, обмінюються досвідом та інформацією, будують командну роботу;
уникають неконструктивної критики одне одного чи висловлювань, що принижують честь і гідність людини;
розуміють, як тон та невербальне спілкування можуть негативно впливати на інших;
уникають упередженості, будь-яких форм погроз, насилля, домагань чи інших утисків у ставленні;
не зберігають та не надсилають сумнівний контент, який може завдати шкоди телерадіокомпанії, створити паніку;
створюють або сприяють створенню продуктивного робочого середовища для людей, які працюють у телерадіокомпанії та співпрацюють з телерадіокомпанією;
сприяють постійному розвитку, навчанню та мотивації працівників/працівниць телерадіокомпанії.

4. Безпека для кожного
4.1. Телерадіокомпанія дбає про кожного та вживає всіх можливих заходів задля забезпечення безпечних умов праці.
4.2. Працівники/працівниці телерадіокомпанії:
дотримуються Правил внутрішнього трудового розпорядку;
дбають про власну безпеку та безпеку інших осіб;
дотримуються пропускного режиму;
не вживають у приміщеннях, на території телерадіокомпанії наркотичних, психотропних та токсичних речовин;
не палять у приміщеннях, на території телерадіокомпанії, крім спеціально відведених та обладнаних місць для паління;
не проносять зброю на територію чи у приміщення телерадіокомпанії.

4.3. На всіх суб’єктів цього Кодексу поширюються підпункти 2-5 пункту 4.2.

5. Захист інформації та персональних даних, конфіденційність

5.1. Телерадіокомпанія у своїй діяльності керується національним та міжнародним законодавством у сфері захисту персональних даних, належним чином забезпечуючи процеси роботи з персональними даними.

5.2. Персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

5.3. Будь-яке використання персональних даних має відбуватися відповідно до законодавства, колективного договору та внутрішніх документів телерадіокомпанії.

5.4. З метою захисту інформації та даних суб’єкти цього Кодексу зобов’язані:
повідомляти про будь-яке зникнення або викрадення пристроїв інформаційно-телекомунікаційних систем телерадіокомпанії або особистих пристроїв, на яких міститься інформація телерадіокомпанії, керівнику свого структурного підрозділу;
дотримуватися правил кібербезпеки та інформаційної безпеки;
не поширювати/не розголошувати конфіденційну інформацію, а також інформацію, захищену законом;
не поширювати/не розголошувати інформацію, зібрану з метою журналістського розслідування до її офіційного оприлюднення;
дотримуватися умов збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації, отриманої під час виконання службових обов’язків у межах чинного Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію.

6. Відповідальне використання соціальних мереж

6.1. З метою виконання завдань, покладених на Суспільний мовник, вираження свободи слова та думки, обговорення питань публічного інтересу суб’єкти цього Кодексу відповідально використовують цифрові методи спілкування, зокрема соціальні мережі.

6.2. При веденні сторінок у соціальних мережах працівники/працівниці телерадіокомпанії можуть:
розголошувати місце роботи в телерадіокомпанії з вказівкою займаної посади чи без такої вказівки;
висловлювати особисту думку щодо діяльності телерадіокомпанії та конструктивну критику за принципом субсидіарності (коли були використані наявні внутрішні способи надання зворотного зв’язку керівництву й врегулювання конфліктних ситуацій);
розміщувати службові твори та проєкти (створені автором у порядку виконання службових обов’язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) з телерадіокомпанією) або фрагменти після їхнього офіційного оприлюднення телерадіокомпанією з обов’язковим посиланням на офіційні джерела;
розміщувати службові твори та проєкти (створені автором у порядку виконання службових обов’язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) з телерадіокомпанією) або фрагменти до їхнього оприлюднення, за умови письмового погодження телерадіокомпанією.

6.3. При веденні сторінок у соціальних мережах працівники/працівниці телерадіокомпанії зобов’язані:
у разі зазначення місця роботи з вказівкою посади не вводити в оману інших користувачів щодо своєї посади та функцій у телерадіокомпанії;
дотримуватися внутрішніх документів та цього Кодексу;
обачно та відповідально ставитися до демонстрації політичних поглядів, аби не викликати сумніву в неупередженості та незаангажованості Суспільного мовника;
утриматися від поширення інформації, що може завдати шкоди репутації телерадіокомпанії, окрім випадків коли суспільна важливість такої інформації переважає репутаційні ризики;
не розкривати конфіденційну інформацію або комерційну таємницю;
не використовувати нецензурну лайку.

6.4. При веденні сторінок у соціальних мережах члени/членкині Наглядової ради можуть:
розголошувати свою належність до Наглядової ради;
висловлювати особисту думку щодо діяльності телерадіокомпанії;
висловлювати конструктивну критику за принципом субсидіарності (коли були використані наявні внутрішні способи надання зворотного зв’язку правлінню й врегулювання конфліктних ситуацій);
розміщувати твори, проєкти або їхні фрагменти чи інші об’єкти інтелектуальної власності телерадіокомпанії, у тому числі й документи, після їхнього офіційного оприлюднення телерадіокомпанією з обов’язковим посиланням на офіційні джерела.

6.5. При веденні сторінок у соціальних мережах члени/членкині Наглядової ради зобов’язані:
не вводити в оману інших користувачів щодо своєї функції в телерадіокомпанії;
дотримуватися внутрішніх документів та цього Кодексу;
утримуватися від поширення інформації, що може завдати шкоди репутації телерадіокомпанії, окрім випадків, коли суспільна важливість такої інформації переважає репутаційні ризики;
не розкривати конфіденційну інформацію або комерційну таємницю;
не використовувати нецензурну лайку.

6.6. Використання таких застережень, як: «все сказане вище є моєю особистою думкою» та подібних, не звільняє публікації від дії цього Кодексу. Тлумачення будь-якої публікації насамперед ґрунтується на змісті такої публікації.

6.7. Будь-яке відсилання або згадування про роботу в телерадіокомпанії, згадування про колег або діяльність телерадіокомпанії у власних, поширених або вподобаних публікаціях, а також у коментарях, підпадає під дію цього Кодексу.

6.8. Суб’єкти цього Кодексу зобов’язані обачно та відповідально ставитися до використання офіційних торгових марок, логотипів, брендів телерадіокомпанії, з урахуванням контексту такого використання, аби не завдати шкоди репутації Суспільного мовника.

6.9. Публікації на сторінках суб’єктів цього Кодексу в соціальних мережах, а також на офіційних сторінках телерадіокомпанії мають відповідати вимогам законодавства, внутрішнім документам телерадіокомпанії та нормам цього Кодексу.

6.10. Забороняється використання офіційних сторінок телерадіокомпанії для висловлення особистих думок чи для повчань та інспектування інших сторінок, сайтів.

7. Участь у громадських заходах

7.1. Телерадіокомпанія, беручи участь у громадських заходах, діє прозоро, чесно та добросовісно.

7.2. Участь суб’єктів цього Кодексу в громадських заходах в особистій якості не може бути обмежена.

7.3. Беручи участь у громадських заходах, відеозаписах художнього, ігрового, документального жанру для подальшого публічного оприлюднення чи сповіщення, а також під час надання інтерв’ю чи коментарів суб’єкти цього Кодексу мають зазначати, чи діють вони від імені телерадіокомпанії чи в особистій якості.

7.4. Оприлюднювати позицію Суспільного мовника чи діяти від імені телерадіокомпанії можуть лише особи, уповноважені на це належним чином.

7.5. Телерадіокомпанія заохочує суб’єктів цього Кодексу до участі в публічних подіях у ролі спікера або промовця та рекомендує звертатися до департаменту комунікацій зі ЗМІ та громадськістю для консультаційної підтримки.

7.6. Жоден суб’єкт цього Кодексу не має права від імені Суспільного мовника висловлювати підтримку чи прихильність до будь-якої політичної партії/політичної сили чи політика, використовувати відносини з телерадіокомпанією в політичній діяльності або з метою політичної агітації.

8. Запобігання корупції та конфлікту інтересів

8.1. Антикорупційна програма телерадіокомпанії проголошує, що працівники/працівниці й посадові особи телерадіокомпанії у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах з діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції й вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції та пов’язаним з нею діям.

8.2. Суб’єкти цього Кодексу:
знають та виконують Антикорупційну програму;
проводять антикорупційну перевірку ділових партнерів, які вступають у взаємовідносини з телерадіокомпанією;
у разі виникнення сумнівів у доброчесності звертаються за роз’ясненнями до антикорупційного департаменту телерадіокомпанії;
якщо мають сумніви або знають про корупційну складову в діях будь-якої особи – негайно повідомляють про це безпосереднього керівника, голову правління телерадіокомпанії або уповноваженого з антикорупційної діяльності;
вживають заходів щодо недопущення та врегулювання виникнення реального конфлікту інтересів; не вчиняють дій та не приймають рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

8.3. У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у посадової особи телерадіокомпанії вона письмово повідомляє про це безпосереднього керівника та уповноваженого з антикорупційної діяльності.

8.4. У разі сумнівів особи щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до уповноваженого з антикорупційної діяльності або антикорупційного департаменту.

8.5. Суб’єкти цього Кодексу можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

9. Подарунки та гостинність

9.1. При даруванні або прийнятті подарунка суб’єкти цього Кодексу враховують можливість виникнення конфлікту інтересів та/або порушення антикорупційних вимог.

9.2. Суб’єкти цього Кодексу можуть приймати подарунки, якщо це не суперечить загальноприйнятим уявленням про гостинність та якщо вартість таких подарунків не перевищує встановленого законодавством та/чи Антикорупційною програмою розміру.

9.3. Суб’єкти цього Кодексу не приймають подарунки, якщо:
подарунки можуть вплинути або впливають на виконання їхніх обов’язків;
подарунки у вигляді грошових коштів, позик, індивідуальних знижок, а також безкоштовно наданих послуг для особистих цілей;
частота подарунків створює враження про їх незаконність;
вартість подарунка сприймається як підкуп або схилення особи до вчинення певних дій.

10. Використання активів телерадіокомпанії

10.1. Суб’єкти цього Кодексу відповідально використовують активи телерадіокомпанії: від технічного устаткування до об’єктів інтелектуальної власності.

10.2. Суб’єкти цього Кодексу:
працюють на результат для аудиторії та телерадіокомпанії;
дбайливо ставляться до активів, використовують їх раціонально та за призначенням;
вживають усіх можливих заходів безпеки задля уникнення викрадення, пошкодження або нецільового використання активів;
дбають про захист об’єктів інтелектуальної власності, не використовують без дозволу чужі ідеї та роботу, не видають їх за свої;
не використовують конфіденційної інформації в особистих цілях ні під час, ні після закінчення роботи в/з телерадіокомпанією;
не використовують в особистих цілях програми, устаткування, контрагентів телерадіокомпанії;
використовують інформаційно-телекомунікаційні системи, програмне забезпечення телерадіокомпанії з метою забезпечення виконання покладених на них обов’язків.

11. Охорона довкілля

11.1. Суб’єкти цього Кодексу:
сприяють захисту та збереженню довкілля;
використовують екологічно орієнтовані методи у своїй діяльності;
прагнуть зменшити негативний вплив своєї діяльності на довкілля.

12. Взаємодія з діловими партнерами

12.1. Телерадіокомпанія цінує партнерські відносини та співпрацю, взаємодіє на економічному ринку прозоро і чесно.

12.2. Суб’єкти цього Кодексу:
працюють чесно та прозоро, відповідно до вимог законодавства;
прагнуть співпрацювати з діловими партнерами, чия репутація не ставить під сумнів дії та не завдає шкоди репутації Суспільного мовника;
проводять антикорупційну перевірку ділових партнерів та потенційних ділових партнерів;
вирішують непорозуміння шляхом переговорів, знаходять компроміси;

13. Взаємодія з органами державної влади

13.1. Телерадіокомпанія, усвідомлюючи своє значення як Суспільного мовника України та розуміючи рівень відповідальності перед суспільством і державою за свою діяльність, прагне побудови й підтримки конструктивних взаємовідносин з органами влади та місцевого самоврядування.

13.2. Суб’єкти цього Кодексу:
не надають у користування активи телерадіокомпанії з метою підготовки до політичної агітації;
у разі намірів участі у політичній діяльності, а саме: балотуватися, проводити відповідну агітацію за себе чи близьких і пов’язаних осіб, попередньо письмово повідомляють управління комплаєнс телерадіокомпанії про такі наміри.

13.3. Дії суб’єктів цього Кодексу не мають викликати сумнівів у незаангажованості та рівновіддаленості Суспільного мовника від усіх політичних сил.

13.4. Діяльність телерадіокомпанії має будуватися на принципах незалежності від зовнішніх управлінських впливів.

14. Прикінцеві положення

14.1. Ознайомлення та дотримання положень цього Кодексу є обов’язковими для всіх суб’єктів цього Кодексу.

14.2. Питання щодо порушення норм цього Кодексу працівниками/працівницями телерадіокомпанії розглядається комісією з етики у складі директора з управління персоналом, директора департаменту комунікацій зі ЗМІ та громадськістю, директора юридичного департаменту, директора антикорупційного департаменту та начальника управління комплаєнс. Будь-який суб’єкт цього Кодексу може ініціювати такий розгляд, звернувшись до комісії з етики. Рішення комісії з етики ухвалюються шляхом голосування більшістю голосів.

14.3. Питання щодо порушення норм цього Кодексу членами/членкинями Наглядової ради розглядається комітетом з етики Наглядової ради телерадіокомпанії. Будь-який суб’єкт цього Кодексу може ініціювати такий розгляд, звернувшись до комітету з етики. Рішення комітету з етики ухвалюються шляхом голосування більшістю голосів та оприлюднюються на офіційному корпоративному сайті телерадіокомпанії протягом 5 робочих днів».

Нагадаємо, у вересні 2019 року на Суспільному розпочали обговорювати проєкт «Кодексу етики» про користування соцмережами та взаємодію з колегами. 

Пізніше голова правління НСТУ Зураб Аласанія сказав, що на Суспільному зі скандалом сприйняли проєкт «Кодексу етики» про користування соцмережами. Дехто вважає це цензурою.

* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Коментарі
оновити
Код:
Ім'я:
Текст:
Використовуючи наш сайт ви даєте нам згоду на використання файлів cookie на вашому пристрої.
Даю згоду