Остання редакція закону про суспільне мовлення, що може бути прийнята 17 квітня

Остання редакція закону про суспільне мовлення, що може бути прийнята 17 квітня

15:07,
16 Квітня 2014
3657

Остання редакція закону про суспільне мовлення, що може бути прийнята 17 квітня

15:07,
16 Квітня 2014
3657
Остання редакція закону про суспільне мовлення, що може бути прийнята 17 квітня
Остання редакція закону про суспільне мовлення, що може бути прийнята 17 квітня
За результатами наради парламентського Комітету з питань свободи слова та інформації, яка відбулася 15 квітня, було вирішено внести з голосу в законопроект №1076 поправки щодо порядку фінансування і створення наглядової ради НСТУ. Голова Комітету Микола Томенко припустив, що завтра, 17 квітня, проект розглядатиметься у Верховній Раді. Про це він сказав в ексклюзивному коментарі «Детектор медіа».

3 липня 2013 року Верховна Рада схвалила законопроект №1076 «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» в першому читанні. Його багато хто критикував. Наприклад, співавтор альтернативного законопроекту №1076-1 Андрій Шевченко робив зауваження щодо положень про наглядову раду, фінансування та гарантії незалежності майбутньої Національної суспільної телерадіокомпанії України. Схожі зауваження робили також медіаюрист Ольга Большакова, депутат, другий співавтор проекту №1076-1 Ігор Мірошниченко, голова профільного Комітету з питань свободи слова та інформації Микола Томенко та ін. Але були і схвальні відгуки. Наприклад, народний депутат від Партії регіонів, перший заступник голови Комітету з питань свободи слова та інформації Олена Бондаренко дала позитивну оцінку тексту.

Робоча група повернулася до роботи над законопроектом у вересні 2013. 11 вересня, під час засідання Комітету, було розглянуто поправки, зокрема щодо формування наглядової ради та фінансування НСТУ, і документ було рекомендовано до ухвалення парламентом. Але, хоч його і було внесено в порядок денний на одному з найближчих засідань Верховної Ради, Микола Томенко запропонував відправити документ на повторне друге читання, оскільки виявилося, що влада й опозиція не мали шансу дійти компромісу в питанні суспільного мовлення. Після чергового доопрацювання на законопроект чекало кілька «холостих» засідань парламенту, коли до його розгляду не встигали дійти, тому що він стояв наприкінці порядку денного. На думку пана Томенка, це не було випадковістю. Остання спроба розглянути законопроект про суспільне мовлення була 21 листопада, але саме в цей день розпочалися події, які надовго заморозили процес – призупинення українським урядом підготовки до підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом (а закон про суспільне мовлення був одним із пакету євроінтеграційних документів) і, як наслідок, події Євромайдану.

Законотворчий процес відновився в березні 2014 із приходом нової влади в України, і зрушили його в першу чергу громадськість і журналісти: 21 березня рух «Стоп цензурі!» поширив заяву про те, що вимагає зустрічі з головою Верховної Ради, в. о. Президента України Олександром Турчиновим і прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком щодо створення суспільного телерадіомовлення України. Також на якнайскорішому внесенні законопроекту в порядок денний парламенту для прийняття у другому читанні наполягав Микола Томенко, депутат Микола Княжицький, голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко.

При цьому редакція законопроекту, яка була актуальна до останніх днів, все одно не є досконалою, що, зокрема, виявив організований 15 квітня «Телекритикою» й Інститутом Медіа Права круглий стіл «Шлях реформування ОДТРК в суспільних мовників». Проте, загальна думка медіаспільноти така: приймати закон все одно треба і якомога скоріше – до президентських виборів 25 травня, а вже далі його вдосконалювати. За словами Миколи Томенка, це може відбутися вже 17 квітня.

Наводимо повний текст останньої редакції законопроекту №1076 «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України». 

ЗАКОН   УКРАЇНИ

Про Суспільне телебачення і радіомовлення України

Цей Закон створює правові основи діяльності Суспільного телебачення і радіомовлення України, визначає засади діяльності Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Правові основи діяльності Суспільного телебачення і радіомовлення України

1. З метою задоволення інформаційних потреб суспільства, залучення громадян до обговорення та вирішення найважливіших соціально-політичних питань, сприяння формуванню громадянського суспільства створюється Суспільне телебачення і радіомовлення України.

2. Для забезпечення поступового та послідовного становлення Суспільного телебачення і радіомовлення України Кабінет Міністрів України на базі Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, Державної телерадіокомпанії “Всесвітня служба “Українське телебачення і радіомовлення”; Державної телерадіокомпанії “Культура”, обласних державних телерадіокомпаній, Державної телерадіокомпанії “Крим”, Київської державної телерадіокомпанії, Севастопольської державної телерадіокомпанії; Української студії телевізійних фільмів “Укртелефільм”, що реорганізовуються, утворює юридичну особу публічного права "Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі — НСТУ).

Стаття 2. Законодавство у сфері діяльності НСТУ

1. У своїй діяльності НСТУ керується Конституцією України, Законами України “Про інформацію”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про телебачення і радіомовлення”, “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, цим Законом, Статутом НСТУ, що затверджується Кабінетом Міністрів України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 3. Принципи діяльності, гарантії незалежності НСТУ

1. Діяльність НСТУ провадиться на принципах:

1) всебічного, об’єктивного і збалансованого інформування про суспільно значущі події в Україні та за кордоном;

2) дотримання норм суспільної моралі, традицій і культури Українського народу, поширення сімейних цінностей та зміцнення ролі традиційної сім’ї у розбудові українського суспільства;

3) пріоритету суспільних інтересів над комерційними та політичними;

4) чіткого відокремлення фактів від коментарів та оцінок;

5) вільного вираження поглядів, думок і переконань;

6) незалежності управління та поточної діяльності від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, політичних партій, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;

7) участі громадськості в управлінні та формуванні програмної політики;

8) відсутності дискримінації за будь-якою ознакою;

9) прозорості та відкритості діяльності.

2. Забороняється втручання державних органів та органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, а також недержавних організацій у діяльність НСТУ з метою встановлення цензури, попереднього контролю та незаконного впливу на зміст інформації, що поширюється Суспільним телебаченням і радіомовленням України.

3. Зобов’язання Суспільного телебачення і радіомовлення України щодо поширення повідомлень органів влади визначаються виключно цим Законом.

Стаття 4. Основні завдання НСТУ

1. Основними завданнями НСТУ є:

1) об’єктивне, повне, своєчасне і неупереджене інформування про суспільно значущі події в Україні та за кордоном;

2) сприяння консолідації українського суспільства;

3) розвиток і зміцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов і культур національних меншин;

4) сприяння якнайповнішому задоволенню інформаційних, культурних та освітніх потреб населення України, у тому числі шляхом створення та поширення економічних, історично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-пізнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дітей та молоді, людей з обмеженими фізичними можливостями, національних меншин, інших соціальних груп;

5) оперативне інформування населення про надзвичайні ситуації, що становлять загрозу життю чи здоров’ю людей;

6) надання громадянам України затребуваних інформаційних продуктів, відсутніх на комерційному ринку;

7) сприяння зміцненню міжнародного авторитету України.

Стаття 5. Структура НСТУ

1. Структурними підрозділами НСТУ є Суспільне телебачення і Суспільне радіо.

2. Суспільне телебачення здійснює мовлення на двох загальнонаціональних телеканалах: суспільно-політичному та культурно-освітньому.

3. Суспільне радіо здійснює мовлення не менш ніж на трьох загальнонаціональних радіоканалах: суспільно-політичному, культурно-освітньому, молодіжному та інших.

Стаття 6. Статут НСТУ

1. Статут НСТУ затверджується Кабінетом Міністрів України.

2. Зміни до Статуту НСТУ вносяться Кабінетом Міністрів України за поданням Наглядової ради НСТУ.

Розділ II. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СУСПІЛЬНОЇ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ УКРАЇНИ

Стаття 7. Наглядова рада НСТУ

1. Нагляд за діяльністю НСТУ здійснює Наглядова рада НСТУ, що діє в межах повноважень, визначених цим Законом та Статутом НСТУ.

2. Наглядова рада НСТУ:

1) визначає основні напрями діяльності НСТУ, затверджує редакційний статут, контролює його виконання;

2) обирає на конкурсних засадах на чотири роки членів правління та голову правління НСТУ, приймає рішення про дострокове припинення їхніх повноважень, обирає членів та голову ревізійної комісії НСТУ, приймає рішення про припинення їхніх повноважень;

3) обирає із свого складу голову, заступника голови та секретаря Наглядової ради НСТУ, приймає рішення про припинення їхніх повноважень;

4) затверджує положення про ревізійну комісію НСТУ, інші внутрішні документи відповідно до Статуту НСТУ та вносить зміни до них;

5) затверджує щорічний звіт про діяльність НСТУ, забезпечує його оприлюднення;

6) приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію дочірніх юридичних осіб НСТУ;

7) створює та ліквідовує громадські ради та інші дорадчі органи, визначає порядок їхньої діяльності, формує їхній склад;

8) готує пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання НСТУ та подає їх відповідним органам державної влади;

9) здійснює інші передбачені цим Законом і Статутом НСТУ права та обов’язки.

3. Наглядова рада НСТУ не може втручатися у поточну господарську діяльність правління НСТУ.

Стаття 8. Склад та порядок формування Наглядової ради НСТУ

1. Наглядова рада НСТУ складається з чотирнадцяти членів: по одному від депутатських фракцій Верховної Ради України поточного скликання та дев’ять членів від всеукраїнських громадських об’єднань, основним видом діяльності яких є діяльність:

1) у сфері освіти;

2) у сфері науки;

3) у сфері фізичного виховання та спорту;

4) у сфері журналістики;

5) у правозахисній сфері;

6) у сфері захисту інтересів дітей та молоді;

7) у творчій сфері;

8) у сфері місцевого самоврядування;

9) у сфері захисту прав осіб з особливими потребами.

2. Делегувати представників до складу Наглядової ради НСТУ мають право всеукраїнські громадські об’єднання, які діють не менше трьох років у відповідній сфері, їх членами є авторитетні у відповідній сфері особи, а діяльність є активною (впродовж останніх трьох років організовують періодично, не рідше ніж декілька разів на рік, громадські заходи щодо проблем, які існують у відповідній сфері: ініціюють публічні обговорення актуальних питань, публічні дискусії у професійній сфері тощо).

3. Кандидатури для включення до складу Наглядової ради НСТУ подаються до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Всеукраїнське громадське об’єднання, що відповідає вимогам, зазначеним у частині другій цієї статті, може подати тільки одну кандидатуру.

4. Члени Наглядової ради НСТУ від всеукраїнських громадських об’єднань обираються шляхом рейтингового голосування на конференціях всеукраїнських громадських об’єднань, окремо за кожним видом діяльності, які проводяться Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. Порядок проведення конференції всеукраїнських громадських об’єднань та обрання членів Наглядової ради НСТУ визначається Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. Кожне всеукраїнське громадське об’єднання, що бере участь у конференції, має право одного голосу.

5. Член Наглядової ради НСТУ, який до призначення на посаду був членом будь-якої політичної партії, на час здійснення своїх повноважень зупиняє членство у цій партії. Він не може брати участі в партійній діяльності чи виконувати доручення партії, будь-якого її органу або посадової особи.

6. Строк повноважень членів Наглядової ради НСТУ становить чотири роки. Одна й та сама особа не може входити до складу Наглядової ради НСТУ більше ніж два строки підряд незалежно від тривалості таких строків.

7. Члени Наглядової ради НСТУ здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

8. Кандидатури членів Наглядової ради НСТУ відхиляються Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення на підставі їх невідповідності вимогам, установленим статтею 9 цього Закону.

Стаття 9. Вимоги до члена Наглядової ради НСТУ

1. Членом Наглядової ради НСТУ може бути громадянин України, який має високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також має вищу освіту та постійно (не менш як п’ять років) проживає на території України.

2. Не можуть бути членами Наглядової ради НСТУ:

1) особи, які мають судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку;

2) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, військовослужбовці, нотаріуси, судді, прокурори, слідчі, працівники правоохоронних органів, особи, які перебувають на державній службі, особи, які займають виборні посади в органах державного управління будь-якого рівня, особи, які перебувають у штаті політичної партії, особи, які перебувають у штаті будь-якого підприємства, в якому частка державної власності перевищує 25 відсотків, а також інші особи, стосовно яких Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» встановлено обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

3) працівники чи представники телерадіоорганізацій, що мають ліцензію на здійснення мовлення в Україні або виконують будь-яку оплачувану роботу (реалізують товари, надають послуги) для телерадіоорганізацій;

4) особи, які прямо або опосередковано володіють часткою у статутному (складеному) капіталі телерадіоорганізацій або юридичних осіб, що виконують будь-яку оплачувану роботу (реалізують товари, надають послуги) для телерадіоорганізацій.

Стаття 10. Припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ

1. Повноваження члена Наглядової ради НСТУ припиняються Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення у разі:

1) закінчення строку повноважень;

2) подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням;

3) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

4) настання підстав, передбачених частиною другою статті 9 цього Закону;

5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

6) неможливості виконувати свої обов’язки за станом здоров’я протягом шести і більше місяців за наявності відповідного медичного висновку;

7) набрання законної сили судовим рішенням про визнання його обмежено дієздатним чи недієздатним;

8) смерті або визнання безвісно відсутнім;

9) відсутності на трьох засіданнях Наглядової ради НСТУ, крім випадків, коли стан здоров’я не дозволяє брати участь у засіданнях, що підтверджується медичною довідкою.

2. Дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ з інших підстав забороняється.

3. Рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ приймає Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення в установленому нею порядку.

Стаття 11. Засідання Наглядової ради НСТУ

1. Організаційною формою діяльності Наглядової ради НСТУ є засідання.

2. Засідання Наглядової ради НСТУ проводяться у міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

3. Позачергові засідання Наглядової ради НСТУ збираються на вимогу голови Наглядової ради НСТУ або не менш як третини її членів, правління, ревізійної комісії НСТУ.

4. Засідання Наглядової ради НСТУ вважається правоможним, якщо на ньому присутні дві третини її членів. Рішення ухвалюються простою більшістю голосів членів Наглядової ради НСТУ, присутніх на засіданні. Рішення, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 7 цього Закону, ухвалюються більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради НСТУ.

5. Під час засідання Наглядової ради НСТУ секретар Наглядової ради НСТУ веде протокол засідання, який підписується головуючим на засіданні.

Стаття 12. Правління НСТУ

1. Виконавчим органом НСТУ є правління.

За поданням голови правління Наглядова рада НСТУ обирає членів правління строком на чотири роки відповідно до Статуту НСТУ. Члени правління НСТУ мають відповідати вимогам, встановленим до членів Наглядової ради НСТУ цим Законом. Рішення про обрання членів правління НСТУ повинно бути мотивованим, з обґрунтуванням підстав, на основі яких Наглядова рада НСТУ надала перевагу одному кандидату перед іншим.

2. Правління підзвітне Наглядовій раді НСТУ. Правління діє від імені НСТУ у межах, установлених цим Законом і Статутом НСТУ.

Правління НТСУ щороку готує загальний звіт про діяльність НТСУ та звіт про фінансово-господарську діяльність НТСУ, які подаються на розгляд Наглядової ради НСТУ. Голова Наглядової ради НТСУ не пізніше 1 березня кожного року подає до Кабінету Міністрів України звіт про фінансово-господарську діяльність НТСУ та забезпечує оприлюднення загального звіту про діяльність НСТУ на офіційних веб-сайтах НСТУ та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

3. Правління НСТУ:

1) здійснює управління поточною діяльністю НСТУ;

2) розробляє пропозиції до проекту фінансового плану НСТУ;

3) організовує виконання рішень Наглядової ради НСТУ;

4) здійснює інші передбачені законом і Статутом НСТУ права та обов’язки.

4. Правління НСТУ очолює його голова.

5. Голова правління НСТУ:

1) організовує роботу правління, головує на його засіданнях;

2) вчиняє правочини від імені НСТУ;

3) здійснює добір кадрів НСТУ, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників НСТУ;

4) діє без довіреності від імені НСТУ у межах, установлених Статутом НСТУ;

5) здійснює інші передбачені законом і Статутом НСТУ права та обов’язки.

6. На голову та членів правління поширюються обмеження, передбачені частиною другою статті 9 цього Закону.

Стаття 13. Ревізійна комісія НСТУ

1. Ревізійна комісія є органом НСТУ, який контролює фінансово-господарську діяльність правління НСТУ.

Ревізійна комісія обирається Наглядовою радою НСТУ строком на чотири роки. Порядок формування ревізійної комісії, а також вимоги до членів та голови ревізійної комісії встановлюються у Положенні про ревізійну комісію НСТУ, що затверджується Наглядовою радою НСТУ.

2. Під час здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління НСТУ ревізійна комісія перевіряє:

1) достовірність даних, що містяться у річній фінансовій звітності НСТУ;

2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності;

3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;

4) дотримання правлінням НСТУ повноважень щодо розпорядження майном НСТУ та проведення фінансових операцій від імені НСТУ;

5) своєчасність та правильність проведення розрахунків за зобов’язаннями НСТУ;

6) зберігання коштів та матеріальних цінностей;

7) використання коштів НСТУ;

8) фінансовий стан НСТУ.

3. Ревізійна комісія НСТУ відповідно до покладених на неї завдань проводить планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності НСТУ. Порядок проведення перевірок та організація роботи ревізійної комісії регулюються Положенням про ревізійну комісію НСТУ.

4. Засідання ревізійної комісії НСТУ проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць, а також перед початком перевірок та за їх результатами.

За результатами проведення планових та позапланових перевірок ревізійна комісія приймає рішення.

Засідання ревізійної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

Рішення ревізійної комісії ухвалюються більшістю голосів від загального складу ревізійної комісії.

5. Ревізійна комісія повідомляє про результати проведених нею перевірок Наглядовій раді НСТУ.

Розділ III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СУСПІЛЬНОЇ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ УКРАЇНИ

Стаття 14. Джерела фінансування НСТУ

1. Фінансування НСТУ здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України протягом чотирьох років з дня набрання чинності цим Законом. Розмір бюджетного фінансування НСТУ визначається законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

2. Після завершення зазначеного у частині першій цієї статті періоду НСТУ може фінансуватися за рахунок:

1) продажу власної теле- і радіопродукції, плати за користування авторськими та суміжними правами;

2) державного і місцевих бюджетів;

3) добровільних і благодійних внесків, пожертвувань фізичних і юридичних осіб, крім анонімних;

4) інших надходжень.

3. Держава забезпечує належне фінансування НСТУ, яке передбачається окремим рядком у Державному бюджеті України та становить не менше 0,2 відсотка видатків Державного бюджету України за попередній рік.

4. Трансляція реклами, повідомлень про спонсорів та програм телепродажів на каналах мовлення НСТУ забороняється, крім трансляції реклами та повідомлень про спонсорів, які придбанні з правом на трансляцію міжнародних спортивних змагань та на виконання міжнародних зобов’язань перед Європейською мовною спілкою. Соціальна реклама у програмах НСТУ допускається, за умови відсутності вказування в ній на певного суб’єкта (бренд), посадову особу, товар.

Стаття 15. Майно НСТУ

1. Майно НСТУ є державною власністю. Кабінет Міністрів України може визначати суб’єкта управління зазначеним майном.

2. Кабінет Міністрів України здійснює контроль за використанням і збереженням переданого НСТУ в оперативне управління майна та має право вилучати майно, що не використовується, а також майно, що використовується не за призначенням.

3. НСТУ не має права безоплатно передавати майно та земельні ділянки іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом.

4. НСТУ має право відчужувати майно та земельні ділянки лише за згодою Кабінету Міністрів України і лише на конкурентних засадах, якщо інше не встановлено законом.

5. НСТУ не може відчужувати, передавати в оренду, лізинг, концесію, заставу, безоплатне користування, вносити до статутних (складених) капіталів інших суб’єктів господарювання та здійснювати інші правочини, наслідком яких може бути відчуження переданого їй майна.

6. Відчуження та списання майна НСТУ здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

7. Звіт про виконання обов’язків НСТУ щодо управління об’єктами державної власності подається центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного і соціального розвитку, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 16. Аудит

1. НСТУ щороку проходить обов’язковий аудит річної фінансової звітності.

2. Аудиторська фірма визначається Наглядовою радою НСТУ за результатами проведення конкурсу. Видатки на проведення аудиту здійснюються за рахунок НСТУ.

3. Обов’язкова фінансова звітність та результати щорічного аудиту оприлюднюються у друкованих та електронних засобах масової інформації, а також на офіційному веб-сайті НСТУ.

Стаття 17. Ліцензія на мовлення

1. НСТУ отримує, продовжує строк дії та переоформляє ліцензію на мовлення у порядку, встановленому Законом України “Про телебачення і радіомовлення”, з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею.

2. Для здійснення своєї діяльності НСТУ на підставі відповідного рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення отримує ліцензії на мовлення, умови яких відповідають умовам ліцензій (включаючи перелік каналів мовлення), власниками яких є Національна телекомпанія України, Національна радіокомпанія України та обласні державні телерадіокомпанії.

3. Одночасно з видачею ліцензій на мовлення, передбаченою частиною другою цієї статті, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення приймає рішення про анулювання відповідних ліцензій Національної телекомпанії України та/або Національної радіокомпанії України та/або обласних державних телерадіокомпаній, умови якої відповідають умовам ліцензії на мовлення, виданої НСТУ.

4. Видача ліцензій, передбачених частиною другою цієї статті, здійснюється на позаконкурсних засадах на підставі заяви, поданої НСТУ до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, впродовж 20 робочих днів з дня отримання такої заяви.

Умови ліцензій на мовлення, передбачених частиною другою цієї статті Закону, повинні повністю відповідати умовам ліцензій, власниками яких є Національна радіокомпанія України та/або Національна радіокомпанія України, та/або обласні телерадіокомпанії, і які анулюються відповідно до вимог частини третьої цієї статті.

Під час прийняття рішення про видачу ліцензій, передбачених частиною другою цієї статті, допускається внесення змін лише щодо органів управління, складу редакційної ради, складу наглядової ради, зазначення власника/ засновника телерадіоорганізації, а також строку дії ліцензії.

Зміна інших умов ліцензії, яка видана відповідно до частини другої цієї статті, можлива шляхом переоформлення ліцензії в загальному порядку, передбаченому законодавством про телебачення і радіомовлення.

5. Строк дії ліцензії на мовлення, яка видається НСТУ відповідно до частини другої цієї статті Закону, становить сім років. Продовження строку дії ліцензії НСТУ здійснюється в загальному порядку, передбаченому законодавством про телебачення і радіомовлення.

6. За видачу ліцензій на мовлення, передбачених частиною другої цієї статті ліцензійний збір не сплачується.

Стаття 18. Програмна політика

1. Програмна політика НСТУ спрямовується на досягнення мети та завдань її діяльності.

2. НСТУ не зобов’язана висвітлювати діяльність органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб.

3. Програми НСТУ становлять не менше 75 відсотків національного та європейського (країн, що ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення) виробництва щодобового ефірного мовлення.

Стаття 19. Редакційний статут

1. Редакційний статут НСТУ повинен відповідати вимогам Закону України “Про телебачення і радіомовлення”.

2. Редакційний статут НСТУ затверджується Наглядовою радою НСТУ.

Стаття 20. Трансляція офіційних повідомлень

1. Надання ефірного часу НСТУ для офіційних виступів і заяв вищих посадових осіб держави здійснюється в установленому законом порядку надання позачергово прямого ефіру для екстрених офіційних виступів Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховного Суду України, Голови Конституційного Суду України.

2. Президенту України на безоплатній основі надається ефірний час для новорічного привітання Українського народу.

Розділ IV. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України “Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 45, ст. 284; 2002 р., № 16, ст. 114).

3. Внести зміни до таких законів України:

1) у Законі України “Про вибори Президента України” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 20—21, ст. 291; 2009 р., № 50, ст. 754):

у частині восьмій статті 61 слова “і Національною телекомпанією України, Національною радіокомпанією України, між відповідними окружними виборчими комісіями і регіональними державними чи комунальними телерадіоорганізаціями” замінити словами “окружними виборчими комісіями і телерадіоорганізаціями”;

у статті 62:

у частині п’ятій:

у першому реченні слова «на Першому Національному каналі Національної телекомпанії України» замінити словами «на суспільно-політичному загальнонаціональному телеканалі Суспільного телебачення Національної суспільної телерадіокомпанії України»;

у другому реченні слова «на першому каналі Національної радіокомпанії України» замінити словами «на суспільно-політичному загальнонаціональному радіоканалі Суспільного радіо Національної суспільної телерадіокомпанії України»;

у першому реченні частини шостої слова «Національною телекомпанією України» замінити словами «Національною суспільною телерадіокомпанією України»;

у частині сьомій слова «Національною телекомпанією України» замінити словами «Національною суспільною телерадіокомпанією України»;

у частині дев’ятій статті 64 слова «на Першому Національному каналі Національної телекомпанії України» замінити словами «на суспільно-політичному загальнонаціональному телеканалі Суспільного телебачення Національної суспільної телерадіокомпанії України», а слова «на першому каналі Національної радіокомпанії України» словами «на суспільно-політичному загальнонаціональному радіоканалі Суспільного радіо Національної суспільної телерадіокомпанії України»;

2) у Законі України “Про вибори народних депутатів України” (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 10—11, ст. 73):

у частині сьомій статті 71 слова “та Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України (для телерадіоорганізацій)” виключити;

у частині восьмій статті 72 слова «Національною телекомпанією України, Національною радіокомпанією України» замінити словами «Національною суспільною телерадіокомпанією України»;

у другому реченні частини чотирнадцятої статті 74 слова «та транслюється на перших каналах Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України» замінити словами «та транслюється на суспільно-політичних загальнонаціональних каналах Суспільного телебачення та Суспільного радіо Національної суспільної телерадіокомпанії України».

4. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

здійснити заходи, пов’язані із створенням Національної суспільної телерадіокомпанії України, в порядку, визначеному цим Законом.

Коли «Детектор медіа» тільки розпочинав роботу, найпопулярніші українські медіа ще дослухалися до темників. Але завдяки спільній боротьбі журналістів та суспільства це змінилося. Найпоказовіше: Україна пройшла шлях від державного телебачення до Суспільного.

Тепер наша команда прагне розширювати аудиторію та впливовість Суспільного мовлення заради ідей та ідеалів, які воно продовжує ілюструвати.

Запрошуємо приєднатися до нас у цьому завданні, ставши частиною Спільноти «Детектора медіа».
У зв'язку зі зміною назви громадської організації «Телекритика» на «Детектор медіа» в 2016 році, в архівних матеріалах сайтів, видавцем яких є організація, назва також змінена
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Коментарі
оновити
Код:
Ім'я:
Текст:
Використовуючи наш сайт ви даєте нам згоду на використання файлів cookie на вашому пристрої.
Даю згоду