Терміни реєстрації випуску акцій ПАТ «НСТУ» планують подовжити до 31 грудня 2018 року

Про це йдеться на сайті Суспільного. Зокрема, повідомляється, що у зв’язку з тим, що департаментом організації та розвитку мереж телерадіомовлення не виконано у встановлений термін (1-ша декада липня) завдання щодо проведення технічного аудиту мереж телерадіомовлення, термін його виконання перенесено до 01 вересня 2018-го. Окрім цього, юридичним департаментом не здійснено у встановлений термін (3-тя декада березня) реєстрацію випуску акцій ПАТ «НСТУ», у зв’язку з чим термін виконання цього завдання подовжено до 31 грудня 2018-го. Цим же департаментом не створено систему забезпечення захисту та використання об’єктів авторського права та суміжних прав (контенту) та інших об’єктів інтелектуальної власності (2-га декада квітня), тому термін виконання завдання перенесено до 31.10.2018. Також не здійснено приєднання «Укртелефільму» до ПАТ «НСТУ» (1-ша декада липня), у зв’язку з чим термін виконання завдання переноситься до 31 грудня 2018 року.

«Після того, як відзвітують всі департаменти про роботу за перше півріччя, ми прозвітуємо перед наглядовою радою і пропонуватимемо внести в річний план деякі зміни, в тому числі й щодо термінів виконання ключових завдань», – сказав у коментарі сайту «Суспільне. Детектор медіа» виконавчий директор Олександр Лієв.

На сайті suspilne.media йдеться про те, що на засіданні директорату, яке відбулося 19 липня 2018 року, про виконання ключових завдань своїх підрозділів прозвітували керівники 8 департаментів НСТУ: департаменту регіонального розвитку, департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення, юридичного департаменту, департаменту управління персоналом, департаменту з комерційної діяльності, департаменту закордонного співробітництва, департаменту управління активами та планово-економічного департаменту.

Департаментом регіонального розвитку виконано такі завдання річного плану:

 1. Супровід розробки та впровадження алгоритму взаємодії працівників, які виробляють базовий контент: ранкову програму, новини й "Тему дня";
 2. Розробка і впровадження алгоритму отримання послуг за адміністративно-господарським напрямом на договірних умовах з охорони, транспортних послуг та клінінгу;
 3. Розробка і впровадження алгоритму залучення персоналу творчого напряму на договірних умовах;
 4. Супровід та координація заходів щодо проведення за участю Ради Європи ярмарків вакансій для працівників відокремлених структурних підрозділів Львівської РД, Дніпровської та Криворізької РД, Волинської РД та Харківської РД;
 5. Аналіз роботи відокремлених структурних підрозділів при впровадженні нової сітки мовлення;
 6. Підготовка матеріалів для Правління щодо припинення діяльності філій ПАТ "НСТУ": Криворізька РД, Новгород-Сіверська РД та ЦД "Українське радіо";
 7. Виявлення та узагальнення проблемних питань, що виникають у філіях за умов ведення діяльності творчо-виробничих об’єднань "Бюро телерадіоновин" наявною штатною чисельністю, підготовка пропозицій щодо внесення змін до структури та штатної чисельності відокремлених структурних підрозділів;
 8. Підготовка матеріалів для правління щодо внесення змін до структур та штатної чисельності відокремлених структурних підрозділів на підставі аналізу їх роботи за І квартал з метою забезпечення сталого виробничого процесу після вивільнення персоналу;
 9. Розробка алгоритму взаємодії відокремлених структурних підрозділів з Центральною дирекцією;
 10. Підготовка матеріалів для Правління щодо припинення діяльності філії Донецька РД;
 11. Розробка алгоритму оптимізації використання нерухомого майна відокремленими структурними підрозділами.

У процесі виконання департаментом регіонального розвитку – завдання про організаційне забезпечення та інформаційний супровід заходів щодо проведення конкурсного відбору на посади менеджерів та продюсерів філій. Зокрема, в частині обрання продюсерів філій завдання виконано повністю, а в частині обрання менеджерів філій – частково.

Запропоновано додати до ключових завдань департаменту регіонального розвитку такі пункти річного плану:

 1. Розробка Концепції створення та функціонування регіональних філій (хабів та бюро) з урахуванням алгоритмів взаємодії з виробництва контенту та адміністрування;
 2. Розробка та затвердження Порядку здійснення комерційної діяльності в ПАТ "НСТУ";
 3. Розробка та впровадження автоматизованого розподілу фонду преміювання працівників відокремлених структурних підрозділів у відповідності до шкали оцінювання.

Департамент організації та розвитку мереж телерадіомовлення має два завдання річного плану в процесі виконання:

 1. Проведення технічного аудиту та організація моніторингу мереж телерадіомовлення (передавальних засобів та каналів доставки сигналу);
 2. Розробка Стратегії розвитку мереж Суспільного мовника.

Юридичний департамент має два завдання річного плану в процесі виконання:

 1. Реєстрація випуску акцій ПАТ "НСТУ" (після надання висновку аудитора (аудиторської фірми) щодо формування статутного капіталу);
 2. Створення системи забезпечення захисту та використання об’єктів авторського права та суміжних прав (контенту), а також інших об’єктів інтелектуальної власності
  ПАТ "НСТУ".

Департаментом управління персоналом виконано такі завдання річного плану:

 1. Організація звільнення за скороченням працівників Центральної дирекції та філій (скорочення штату та чисельності працівників на 2400 штатних одиниць);
 2. Підготовка до затвердження колективного договору ПАТ "НСТУ";
 3. Підготовка нового штатного розпису ЦД відповідно до умов і розмірів оплати праці працівників ПАТ "НСТУ";
 4. Опрацювання документів відокремлених структурних підрозділів, пов’язаних зі звільненням за скороченням працівників.

У процесі виконання департаментом управління персоналу – підготовка проектів посадових та робочих інструкцій працівників ПАТ "НСТУ", а також організація процедури попереднього відбору кандидатів на посади продюсерів та менеджерів філій за результатами отриманих пакетів документів від претендентів.

Запропоновано додати до завдань департаменту управління персоналом такі пункти річного плану:

 1. Підготовка та затвердження програми рекрутингу та адаптації;
 2. Підготовка та затвердження HR-стратегії;
 3. Затвердження профілів ключових посад;
 4. Розробка системи KPІ для всіх працівників.

Департамент із комерційної діяльності має в процесі виконання такі завдання річного плану ПАТ "НСТУ":

 1. Формування мережі з продажу реклами у регіонах (регіональні представники та рекламні агенції), введення "Єдиного вікна" для клієнтів;
 2. Впровадження нових комерційних послуг (Digital, BTL, івенти, концерти);
 3. Забезпечення рекламних і спонсорських находжень.

Департамент закордонного співробітництва має одне виконане ключове завдання – організація участі України в Пісенному конкурсі "Євробачення-2018", а одне завдання перебуває в процесі виконання – розробка стратегії напряму роботи з донорами та організація на її основі системної взаємодії з міжнародними донорами.

Департаментом управління активами виконано такі ключові завдання:

 1. Створення загальної електронної бази даних нерухомості ПАТ "НСТУ" (власність, господарське відання, в оренді);
 2. Укладення договорів оренди: на загальну площу 3750 кв. м зі щомісячним доходом не менш ніж 750 тис. грн. План доходів від оренди (включаючи комунальні платежі) виконано на 105%.

Виконано частково завдання щодо реєстрації права постійного користування земельними ділянками та права приватної власності нерухомості, що увійшла до статутного капіталу філіями ПАТ "НСТУ".

У процесі виконання департаментом управління активами такі ключові завдання:

 1. Переоцінка майна, внесеного в статутний капітал ПАТ "НСТУ";
 2. Списання застарілого та непридатного до використання майна ПАТ "НСТУ";
 3. Замовлення проектів добудови центрального входу та облаштування ландшафту прибудинкової території.

Нагадаємо, у лютому 2018 року Наглядова рада затвердила план роботи ПАТ «НСТУ» на 2018 рік.

comments powered by Disqus