Новий законопроект про суспільне мовлення змінює умови фінансування та скасовує обмеження на рекламу

www.rgbstock.com

Ініціаторкою законопроекту стала народна депутатка Верховної Ради України від «Народного фронту», голова комітету Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар.

«Створенню НСТУ у запропонованій постановою Кабінету Міністрів України формі акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого належить державі, має передувати внесення відповідних змін до чинного законодавства», - йдеться у пояснювальній записці до проекту. Відповідні зміни були внесені у законопроект, з якого прибрані визначення НСТУ як державного підприємства.

Законопроект має на меті редагувати окремі положень закону в частині визначення механізму створення НСТУ, його організаційно-правової форми, джерел фінансування, умов оплати праці працівників, захисту майнових прав НСТУ та інтересів трудового колективу, удосконалення діяльності органів управління, порядку формування і засад діяльності наглядової та редакційної рад.

До закону внесені зміни в положенні про фінансуванні. Тепер НСТУ одночасно з надходженнями з бюджету, може фінансуватися за рахунок  продажу власної теле- і радіопродукції, плати за користування авторськими та суміжними правами, державного і місцевих бюджетів, добровільних і благодійних внесків, пожертвувань фізичних і юридичних осіб, крім анонімних, інших надходжень. До положення було додано пункт про можливість отримання коштів за рахунок абонентської плати.

Прибрано норму, яка обмежувала трансляцію реклами 5-ма відсотками. Тепер протягом перших чотирьох років з моменту утворення НСТУ трансляція реклами, телепродажу повідомлень про спонсорів на каналах мовлення НСТУ буде такою ж, як і на комерційних каналах.

Упродовж п’ятого року мовлення обсяг реклами, не має перевищувати 10  відсотків,  а  впродовж  виборчого  процесу — 15 відсотків  мовлення протягом доби.

Починаючи з шостого року мовлення, обсяг реклами, телепродажу повідомлень про спонсорів не може перевищувати 5  відсотків,  а  впродовж  виборчого  процесу — 10 відсотків  мовлення.

Законопроект також вносить зміни до порядку формування Наглядової ради НСТУ. Якщо у минулій версії до Наглядової ради входили по одному представнику від депутатських фракцій і груп, то у новій версії пропонується обмежити їхню кількість вісьмома представниками. До переліку сфер громадських об’єднанань та асоціацій, які обирають інших дев’ять членів ради, додано сферу забезпечення прав національних меншин. Натомість, сферу науки та освіти об’єднали під однією позицією. Таким чином, кількість громадськими об’єднаннями та асоціаціям не змінюється – їх залишається дев’ять.

Згідно з законопроектом, редакційна рада формується з працівників НСТУ та складається з чотирьох осіб, що призначаються Наглядовою радою НСТУ, та п’яти осіб, які обираються загальними зборами творчого колективу НСТУ. Редакційний статут НСТУ затверджується Наглядовою радою за поданням редакційної ради.

«Суспільне мовлення»

comments powered by Disqus