Уряд ухвалив статут ПАТ НСТУ (текст статуту)

Уряд ухвалив статут ПАТ НСТУ (текст статуту)

10:58,
28 Грудня 2016
18025

Уряд ухвалив статут ПАТ НСТУ (текст статуту)

10:58,
28 Грудня 2016
18025
Уряд ухвалив статут ПАТ НСТУ (текст статуту)
Уряд ухвалив статут ПАТ НСТУ (текст статуту)
28 грудня 2016 року Кабінет Міністів одноголосно ухвалив статут ПАТ НСТУ на засіданні під головуванням прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.

«На виконання статті 2 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України»проектом постанови  Кабінету Міністрів пропонується затвердити статут ПАТ НСТУ, яким створено необхідні умови забезпечення діяльності ПАТ НСТУ», – заявив голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко.  

За його словами, проект обговорений медіа-спільнотою та європейськими партнерами.

«Проектом пропонується здійснити приватне  розміщення першого випуску простих іменних акцій ПАТ НСТУ  в кількості 2 млн 544 тисячі 273 штуки номінальною вартістю тисяча гривень кожна», – сказав пан Наливайко. 

«Рішення ухвалено», – зазначив Володимир Гройсман.  Він також додав, що суспільне мовлення у планах уряду, «це правильний крок, яким ми рухаємося». 

Зазначимо, міністр інформполітики Юрій Стець вніс у порядок денний засідання Кабінету Міністрів питання про ухвалення постанови про затвердження статуту ПАТ НСТУ.

«Велика зграя гавкаючих псів чекає, що ми зірвемо реформу суспільного телебачення та радіомовлення… Давайте, зіпсуємо всім гавкаючим псам настрій під Новий рік і доведемо, що ми все робимо вчасно і все в Україні буде добре», – заявив на початку засідання Юрій Стець. 

Публікуємо Статут Національної суспільної телерадіокомпанії України:

Прем’єр-міністр України                                                           В. ГРОЙСМАН

Інд.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2016 р. № 1039

СТАТУТ
публічного акціонерного товариства
“Національна суспільна телерадіокомпанія України”

Загальні положення

1. Публічне акціонерне товариство “Національна суспільна телерадіокомпанія України” (далі — Телерадіокомпанія) є юридичною особою, що утворена шляхом перетворення Національної телекомпанії України відповідно до Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення України” (далі — Закон), постанов Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 693 “Про утворення публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 98, ст. 2849) та від 5 серпня 2015 р. № 567 “Деякі питання утворення публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 64, ст. 2134).

Телерадіокомпанія є правонаступником майна, прав та обов’язків Національної телекомпанії України, що припинила свою діяльність.

2. Телерадіокомпанія є публічним акціонерним товариством, 100 відсотків акцій якого належать державі.

3. Засновником Телерадіокомпанії є держава в особі Кабінету Міністрів України.

4. Єдиним акціонером Телерадіокомпанії є держава в особі Держкомтелерадіо (далі — акціонер), що безпосередньо виконує функції з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі Телерадіокомпанії.

5. Телерадіокомпанія є об’єктом загальнодержавного значення. Відчуження, передача (крім короткострокової оренди), приватизація нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва, земельних ділянок, на яких вони розташовані, а також акцій, що належать державі у статутному капіталі Телерадіокомпанії, забороняються.

6. Найменування Телерадіокомпанії:

1) повне:

українською мовою — публічне акціонерне товариство “Національна суспільна телерадіокомпанія України”;

англійською мовою — public joint stock company “Public Broadcasting company of Ukraine”;

2) скорочене:

українською мовою — ПАТ “НСТУ”;

англійською мовою — JSC “UA: PBC”.

7. Місцезнаходження Телерадіокомпанії: Україна, 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 42.

Мета, принципи, завдання 
та предмет діяльності

8. Телерадіокомпанію утворено з метою захисту свободи слова в Україні, надання суспільству достовірної та збалансованої інформації про Україну і світ, налагоджування громадського діалогу для збільшення суспільної довіри, розвитку громадянської відповідальності, зміцнення української мови та культури, особистості та народу України.

9. Головною метою діяльності Телерадіокомпанії є задоволення інформаційних та культурних потреб суспільства, залучення громадян до обговорення та вирішення найважливіших соціально-політичних питань, забезпечення національного діалогу, сприяння формуванню громадянського суспільства, забезпечення права кожного на свободу думки і слова, на отримання повної, достовірної та оперативної інформації, відкрите і вільне обговорення суспільних питань.

10. Діяльність Телерадіокомпанії провадиться на принципах:

1) всебічного, об’єктивного і збалансованого інформування про суспільно значущі події в Україні та за кордоном;

2) дотримання норм суспільної моралі, традицій і культури Українського народу, поширення сімейних цінностей та зміцнення ролі традиційної сім’ї у розбудові українського суспільства;

3) пріоритету суспільних інтересів над комерційними та політичними;

4) чіткого відокремлення фактів від коментарів та оцінок;

5) вільного вираження поглядів, думок і переконань;

6) незалежності управління та поточної діяльності від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, політичних партій, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;

7) участі громадськості в управлінні, формуванні програмної політики;

8) відсутності дискримінації за будь-якою ознакою;

9) прозорості та відкритості діяльності.

11. Телерадіокомпанія має забезпечувати об’єктивне висвітлення фактів і подій та сприяти вільному формуванню думок.

12. Основними завданнями Телерадіокомпанії є:

1) об’єктивне, повне, своєчасне і неупереджене інформування про суспільно значущі події в Україні та за кордоном;

2) надання громадянам України затребуваних інформаційних продуктів, відсутніх на комерційному ринку;

3) сприяння якнайповнішому задоволенню інформаційних, культурних та освітніх потреб населення України, у тому числі шляхом створення та поширення економічних, історично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-пізнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дітей та молоді, людей з обмеженими фізичними можливостями, національних меншин, інших соціальних груп;

4) оперативне інформування населення про надзвичайні ситуації, що становлять загрозу життю чи здоров’ю людей;

5) забезпечення збалансованого і прозорого доступу суб’єктів суспільно-політичного життя до програм (передач) дискусійного формату, зокрема у вигляді дебатів;

6) розвиток і зміцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов і культур національних меншин;

7) сприяння консолідації українського суспільства;

8) сприяння зміцненню міжнародного авторитету України.

13.  Телерадіокомпанія провадить господарську діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів та виконання завдань, визначених цим Статутом.

14.  Предметом діяльності Телерадіокомпанії є:

1) діяльність у сфері телевізійного мовлення;

2) діяльність у сфері радіомовлення;

3) виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;

4) розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;

5) діяльність у сфері проводового електрозв’язку;

6) діяльність у сфері безпроводового електрозв’язку;

7) діяльність у сфері супутникового електрозв’язку;

8) інша діяльність у сфері електрозв’язку;

9) тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення;

10) видання іншого програмного забезпечення;

11) надання рекламних послуг;

12) посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;

13) дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки;

14) діяльність, пов’язана з керуванням веб-порталами;

15) оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність;

16) надання інших інформаційних послуг;

17) театральна та концертна діяльність;

18) діяльність щодо підтримання театральних і концертних заходів;

19) функціонування театральних і концертних залів;

20) компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;

21) демонстрація кінофільмів;

22) видання звукозаписів;

23) комп’ютерне програмування;

24) консультування з питань інформатизації;

25) діяльність із керування комп’ютерним устаткованням;

26) інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем;

27) ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання;

28) ремонт і технічне обслуговування електронного і оптичного устатковання;

29) ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання;

30) електромонтажні роботи;

31) ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів;

32) діяльність головних управлінь (хед-офісів);

33) організація інших видів відпочинку та розваг;

34) видання книг;

35) видання довідників і каталогів;

36) видання журналів і періодичних видань;

37) інші види видавничої діяльності;

38) друкування іншої продукції;

39) надання освітніх послуг;

40) організація конгресів і торговельних виставок;

41) комплексне обслуговування об’єктів;

42) загальне прибирання будинків;

43) інша діяльність із прибирання будинків і промислових об’єктів;

44) інші види діяльності із прибирання;

45) інша професійна, наукова та технічна діяльність;

46) загальна медична практика;

47) інша діяльність у сфері охорони здоров’я;

48) тимчасове розміщення і організація харчування;

49) обслуговування систем безпеки;

50) надання інших послуг з бронювання та пов’язана з цим діяльність.

15. Відповідно до мети, визначеної цим Статутом, Телерадіокомпанія має право провадити інші, не заборонені законодавством види діяльності.

16. Види діяльності, які відповідно до законодавства підлягають ліцензуванню або для зайняття якими необхідно отримати документи дозвільного характеру, провадяться за наявності відповідної ліцензії чи дозволу.

17. Телерадіокомпанія провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства, мети і предмета діяльності, передбачених цим Статутом.

18. Телерадіокомпанія провадить діяльність із залучення інвесторів, зокрема іноземних, розробляє інвестиційні проекти та контролює стан їх реалізації, бере участь у залученні коштів з міжнародних фінансових ринків у порядку, визначеному законодавством, а також має право залучати кредитні ресурси на внутрішньому ринку.

Юридичний статус

19. Телерадіокомпанія набуває статусу юридичної особи з дня державної реєстрації.

20. Телерадіокомпанія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до  Конституції України і законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом.

21. Телерадіокомпанія має право від свого імені вчиняти правочини, набувати майнові та немайнові права, виконувати обов’язки, виступати позивачем та відповідачем у суді.

22. Телерадіокомпанія набуває та здійснює права і обов’язки через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, законодавства та внутрішніх документів Телерадіокомпанії.

23. Телерадіокомпанія має самостійний баланс, печатку із своїм найменуванням, фірмові знаки, штампи, бланки, емблеми, знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші реквізити, необхідні для її діяльності.

24. Телерадіокомпанія має у власності майно, що внесене до її статутного капіталу, та/або інше майно, набуте нею на підставах, що не заборонені законодавством. За Телерадіокомпанією закріплено на праві господарського відання державне майно, що передане їй відповідно до законодавства. Телерадіокомпанія володіє, користується та розпоряджається майном відповідно до мети своєї діяльності з урахуванням обмежень, встановлених законодавством та цим Статутом.

25. Телерадіокомпанія має право утворювати на території України та за її межами філії, представництва (далі — відокремлені структурні підрозділи) та дочірні підприємства в порядку, визначеному законодавством та цим Статутом.

26. Телерадіокомпанія має право відкривати вкладні (депозитні), поточні та кореспондентські рахунки в банках та інших установах — учасниках платіжної системи, в тому числі за місцем реєстрації Телерадіокомпанії та в місцях розташування її відокремлених структурних підрозділів, у порядку, визначеному законодавством.

27. Телерадіокомпанія в установленому законодавством порядку має право виступати засновником, співзасновником, учасником інших юридичних осіб, членом громадських та міжнародних організацій, сплачувати членські внески за участь у таких організаціях.

28. Телерадіокомпанія самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис, формує облікову політику.

29. Телерадіокомпанія здійснює соціальне страхування та соціальне забезпечення працівників Телерадіокомпанії в порядку і на умовах, встановлених законодавством.

30. Телерадіокомпанія має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, відряджати за кордон працівників Телерадіокомпанії та приймати іноземних фахівців для вирішення питань, пов’язаних з діяльністю Телерадіокомпанії.

31. Для досягнення мети та провадження господарської діяльності Телерадіокомпанія приймає внутрішні документи, обов’язкові для виконання всіма працівниками і підрозділами Телерадіокомпанії.

32. Телерадіокомпанія не відповідає за зобов’язаннями держави, а держава не відповідає за зобов’язаннями Телерадіокомпанії.

33. Телерадіокомпанія не відповідає за зобов’язаннями акціонера, а акціонер не відповідає за зобов’язаннями Телерадіокомпанії і несе ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Телерадіокомпанії, у межах вартості акцій, що йому належать.

34.  Забороняється втручання державних органів та органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, а також недержавних організацій у діяльність Телерадіокомпанії з метою встановлення цензури, попереднього контролю та незаконного впливу на зміст інформації, що поширюється Телерадіокомпанією.

35. Діяльність Телерадіокомпанії в особливий період, період надзвичайного стану, виконання завдань мобілізаційної підготовки, мобілізаційної готовності та оповіщення населення у разі настання надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, введення особливого періоду та воєнного стану, а також заходи з охорони державної таємниці та контролю за її збереженням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Загальні збори

36. Повноваження загальних зборів Телерадіокомпанії здійснюються акціонером одноосібно.

37. До виключної компетенції акціонера належать питання щодо прийняття рішення:

1) про розміщення акцій Телерадіокомпанії;

2) про збільшення статутного капіталу Телерадіокомпанії;

3) про зменшення статутного капіталу Телерадіокомпанії;

4) про дроблення або консолідацію акцій Телерадіокомпанії;

5) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління;

6) затвердження рішення (висновків) ревізійної комісії;

7) затвердження положень про наглядову раду та правління, а також внесення змін до них;

8) затвердження фінансового плану Телерадіокомпанії та звіту про фінансово-господарську діяльність Телерадіокомпанії (річного звіту);

9) вирішення інших питань, що відповідно до законодавства належать до виключної компетенції акціонера.

38. Акціонер не має права втручатися у редакційну політику Телерадіокомпанії.

39. Рішення акціонера з питань, що належать до його компетенції, оформлюються ним у формі наказу, що має статус протоколу загальних зборів відповідно до закону.

Органи управління

40. Органами управління Телерадіокомпанії є:

1) наглядова рада;

2) правління;

3) ревізійна комісія.

41. У Телерадіокомпанії також створюється спеціальний наглядовий орган в складі органів управління — редакційна рада.

Наглядова рада

42. Нагляд за діяльністю Телерадіокомпанії здійснює наглядова рада, що діє в межах повноважень, визначених Законом та цим Статутом.

43. Склад та порядок формування наглядової ради, вимоги до її членів та підстави припинення їх повноважень встановлюються Законом.

44. Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління та/або членом ревізійної комісії.

45. Наглядова рада:

1) обирає із свого складу голову, заступника голови та секретаря наглядової ради, приймає рішення про припинення їх повноважень;

2) визначає основні напрями діяльності Телерадіокомпанії та вирішує питання членства Телерадіокомпанії в громадських об’єднаннях, міжнародних організаціях;

3) встановлює умови та розмір оплати праці працівників Телерадіокомпанії;

4) затверджує положення про конкурс з обрання голови та членів правління;

5) обирає на конкурсних засадах строком на чотири роки голову правління та за його поданням членів правління, укладає з ними контракти, приймає рішення про дострокове припинення їх повноважень;

6) затверджує положення про ревізійну комісію;

7) обирає членів і голову ревізійної комісії строком на чотири роки, приймає рішення про припинення їх повноважень, укладає з ними договори (контракти);

8) затверджує за поданням редакційної ради редакційний статут, контролює його виконання;

9) призначає п’ять членів редакційної ради;

10) погоджує вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, послуг, робіт, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Телерадіокомпанії;

11) приймає за поданням правління рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;

12) затверджує та забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті Телерадіокомпанії річного плану діяльності Телерадіокомпанії;

13) затверджує щорічний (загальний) звіт про діяльність Телерадіокомпанії;

14) погоджує фінансовий план Телерадіокомпанії, звіт про фінансово-господарську діяльність Телерадіокомпанії (річний звіт) та подає їх на затвердження акціонеру;

15) забезпечує подання затвердженого звіту про фінансово-господарську діяльність Телерадіокомпанії (річного звіту) до Кабінету Міністрів України;

16) забезпечує оприлюднення щорічного (загального) звіту про діяльність Телерадіокомпанії, іншої обов’язкової фінансової звітності та результатів щорічного аудиту в порядку, встановленому Законом;

17) приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію дочірніх підприємств Телерадіокомпанії;

18) утворює та ліквідовує громадські ради та інші дорадчі органи, визначає порядок їх діяльності, формує їх склад;

19) готує пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання Телерадіокомпанії та подає їх відповідним органам державної влади;

20) визначає на підставі конкурсу аудиторську фірму, що проводить обов’язковий аудит річної фінансової звітності, визначає розмір оплати її послуг;

21) затверджує ринкову вартість майна у випадках, передбачених законодавством;

21) приймає рішення про обрання оцінювача майна Телерадіокомпанії та затверджує умови договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмір оплати його послуг;

23) приймає рішення про обрання (заміну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

24) приймає рішення про створення резервного капіталу та інших фондів Телерадіокомпанії;

25) здійснює інші права та обов’язки, передбачені Законом, цим Статутом та положенням про наглядову раду.

46. Порядок обрання та припинення повноважень голови наглядової ради,  його заступника та секретаря визначається положенням про наглядову раду.

47. Наглядова рада не може втручатися у поточну господарську діяльність правління.

48. Посадові особи органів управління Телерадіокомпанії забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та цим Статутом.

49. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради. Порядок утворення і діяльності  комітетів встановлюється положенням про наглядову раду.

50. Організаційною формою діяльності наглядової ради є засідання.

51. Засідання наглядової ради проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

52. Позачергові засідання наглядової ради збираються на вимогу голови наглядової ради або не менш як третини її членів, правління, ревізійної комісії.

53. Засідання наглядової ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні дві третини її членів. Рішення ухвалюються простою більшістю голосів членів наглядової ради, присутніх на засіданні. Рішення, передбачені підпунктами 1, 5, 7 пункту 45 цього Статуту, ухвалюються більшістю голосів загальної кількості членів наглядової ради.

54. Під час засідання наглядової ради секретар наглядової ради веде протокол засідання, який підписується головуючим на засіданні.

55. Члени наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

Правління

56. Виконавчим органом Телерадіокомпанії є правління, що формується в порядку, визначеному Законом та цим Статутом, у кількості семи осіб.

57. Правління очолює голова правління, який обирається на конкурсних засадах в порядку, визначеному положенням про конкурс з обрання голови та членів правління.

58. За поданням голови правління наглядова рада в порядку, визначеному  положенням про конкурс з обрання голови та членів правління, обирає членів правління строком на чотири роки та укладає з ними контракти.

59. На голову та членів правління поширюються обмеження,  визначені Законом для членів наглядової ради.

60. Членом правління не може бути член наглядової ради або член ревізійної комісії.

61. Порядок та підстави дострокового припинення повноважень голови правління та членів правління визначаються положенням про правління та контрактами, укладеними з головою правління та членами правління.

62. Правління підзвітне наглядовій раді та акціонеру. Правління діє від імені Телерадіокомпанії у межах, встановлених Законом, цим Статутом та положенням про правління.

63. Організаційною формою діяльності правління є засідання. Порядок скликання та проведення засідань правління визначається положенням про правління.

64. Засідання правління є правоможним, якщо на ньому присутні не менше половини кількісного складу членів правління. Усі питання, що віднесені до компетенції правління, вирішуються колегіально. Рішення правління приймається простою більшістю голосів його членів, які присутні на засіданні. За однакової кількості голосів голос голови правління є вирішальним.

65. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов’язаних з управлінням поточною діяльністю Телерадіокомпанії, крім питань, що законодавством та цим Статутом віднесені до виключної компетенції акціонера та наглядової ради.

66. Правління:

1) здійснює управління поточною діяльністю Телерадіокомпанії;

2) організовує виконання рішень акціонера та наглядової ради, забезпечує відповідність діяльності Телерадіокомпанії вимогам законодавства;

3) вирішує питання щодо організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності, операцій з цінними паперами, участі у господарських товариствах, придбання пакетів акцій інших акціонерних товариств;

4) складає та подає на затвердження наглядової ради річний план діяльності Телерадіокомпанії;

5) визначає облікову політику Телерадіокомпанії, затверджує правила, що забезпечують відповідну організацію і достовірність бухгалтерського обліку в Телерадіокомпанії;

6) розробляє пропозиції до проекту фінансового плану Телерадіокомпанії;

7) планує виробничо-господарську та іншу діяльність відповідно до вимог законодавства та цього Статуту;

8) встановлює ціни на власну продукцію, роботи, послуги, матеріально-технічні ресурси, майнові та немайнові права, в тому числі визначає вартість орендної плати за користування майном Телерадіокомпанії;

9) складає щорічний (загальний) звіт про діяльність Телерадіокомпанії, звіт про фінансово-господарську діяльність Телерадіокомпанії (річний звіт), квартальні звіти про результати господарської діяльності Телерадіокомпанії та іншу звітну документацію;

10) приймає рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна, послуг, робіт, що є предметом такого правочину, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Телерадіокомпанії;

11) надає наглядовій раді в установленому законодавством порядку інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість;

12) забезпечує збереження створених об’єктів інтелектуальної власності;

13) приймає рішення про списання майна Телерадіокомпанії та повністю амортизованого майна, що закріплене за Телерадіокомпанією на праві господарського відання, в межах компетенції правління у порядку, встановленому законодавством, цим Статутом та відповідними внутрішніми документами Телерадіокомпанії;

14) розглядає питання щодо провадження зовнішньоекономічної діяльності;

15) затверджує структуру та штатний розпис Телерадіокомпанії, погоджує штатний розпис дочірніх підприємств;

16) приймає рішення про утворення та ліквідацію відокремлених структурних підрозділів Телерадіокомпанії;

17) призначає на конкурсній основі на посади та звільняє з посад керівників відокремлених структурних підрозділів та дочірніх підприємств Телерадіокомпанії, приймає рішення щодо їх заохочення та накладення дисциплінарних стягнень;

18) організовує та здійснює поточний контроль за діяльністю структурних підрозділів Телерадіокомпанії, затверджує положення, що регламентують їх діяльність;

19) обирає трьох членів редакційної ради відокремленого структурного підрозділу Телерадіокомпанії;

20) вживає заходів до своєчасної сплати членських внесків громадським об’єднанням та міжнародним організаціям згідно з умовами участі в них;

21) розглядає всі питання, що виносяться на розгляд акціонера, готує у зв’язку з цим необхідні матеріали;

22) вирішує питання професійного та соціального розвитку працівників Телерадіокомпанії;

23) приймає рішення щодо скликання позачергових зборів наглядової ради;

24) приймає рішення з інших питань поточної діяльності Телерадіокомпанії, які виносяться на розгляд головою правління.

67. Рішення правління оформлюються у вигляді протоколу, який підписують усі члени правління, присутні на засіданні. Члени правління, які не згодні з прийнятим рішенням, мають право письмово викласти свої заперечення або окрему думку, що є невід’ємним додатком до протоколу.

68. На підставі рішень, прийнятих правлінням, голова правління видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Телерадіокомпанії.

69. Голова правління діє без довіреності від імені Телерадіокомпанії та вчиняє правочини від імені Телерадіокомпанії в межах повноважень, передбачених законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Телерадіокомпанії.

70. Голова правління в межах повноважень, визначених цим Статутом, законодавством та внутрішніми документами Телерадіокомпанії: 

1) організовує роботу та виконання рішень правління, головує на його засіданнях;

2) визначає обов’язки членів правління;

3) організовує та забезпечує ведення, облік та зберігання протоколів засідань правління;

4) здійснює добір кадрів Телерадіокомпанії, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Телерадіокомпанії;

5) призначає та звільняє з посад працівників Телерадіокомпанії, приймає рішення щодо їх заохочення та накладення дисциплінарних стягнень (крім керівників відокремлених структурних підрозділів);

6) визначає тарифні ставки працівників Телерадіокомпанії в межах розмірів, установлених наглядовою радою;

7) видає довіреності від імені Телерадіокомпанії, зокрема працівникам Телерадіокомпанії та керівникам відокремлених структурних підрозділів;

8) бере участь у підготовці колективного договору Телерадіокомпанії, підписує та забезпечує його виконання з боку роботодавця;

9) приймає рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна, послуг, робіт, що є предметом такого правочину, становить до 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Телерадіокомпанії;

10) розпоряджається майном та коштами Телерадіокомпанії в межах, визначених цим Статутом та положенням про правління;

11) відкриває вкладні (депозитні), поточні та кореспондентські рахунки в банках та інших установах — учасниках платіжної системи;

12) затверджує внутрішні документи Телерадіокомпанії, крім тих, затвердження яких віднесено цим Статутом до компетенції органів управління Телерадіокомпанії;

13) видає накази та розпорядження, які є обов’язковими для виконання працівниками Телерадіокомпанії;

14) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, цим Статутом, положенням про правління та контрактом.

71. Умови діяльності та матеріального забезпечення голови правління визначаються у контракті.

72. Відповідальність за зберігання документів Телерадіокомпанії покладається на голову правління, керівників відокремлених структурних підрозділів та на головного бухгалтера і головних бухгалтерів відокремлених структурних підрозділів щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

Ревізійна комісія

73. Ревізійна комісія складається з п’яти осіб та є органом Телерадіокомпанії, який контролює фінансово-господарську діяльність правління.

74. Ревізійна комісія під час здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління перевіряє:

1) достовірність даних, що містяться у річній фінансовій звітності Телерадіокомпанії;

2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності;

3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;

4) дотримання правлінням повноважень щодо розпорядження майном Телерадіокомпанії та проведення фінансових операцій від імені Телерадіокомпанії;

5) своєчасність та правильність проведення розрахунків за зобов’язаннями Телерадіокомпанії;

6) зберігання коштів та матеріальних цінностей;

7) використання коштів Телерадіокомпанії;

8) фінансовий стан Телерадіокомпанії.

75. Ревізійна комісія обирається наглядовою радою строком на чотири роки. Порядок формування ревізійної комісії, а також вимоги до членів та голови ревізійної комісії встановлюються положенням про ревізійну комісію, що затверджується наглядовою радою.

76. Членом ревізійної комісії не може бути посадова особа органу управління Телерадіокомпанії.

77. Права та обов’язки членів ревізійної комісії, порядок та підстави дострокового припинення їх повноважень  визначаються законодавством, цим Статутом, положенням про ревізійну комісію, а також договорами, що укладаються з головою та кожним членом ревізійної комісії.

78. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань проводить планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Телерадіокомпанії. Порядок проведення перевірок та організації роботи ревізійної комісії регулюється положенням про ревізійну комісію.

79. За результатами проведення планових та позапланових перевірок ревізійна комісія приймає рішення (висновок), яке затверджується акціонером та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Телерадіокомпанії.

80. Посадові особи органів Телерадіокомпанії на вимогу ревізійної комісії  зобов’язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Телерадіокомпанії.

81. Засідання ревізійної комісії проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць, а також перед початком перевірок та за їх результатами.

82. Засідання ревізійної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів. Рішення ревізійної комісії ухвалюються більшістю голосів загального складу ревізійної комісії. За однакової кількості голосів голос голови ревізійної комісії є вирішальним.

83. Ревізійна комісія повідомляє наглядовій раді про результати проведених нею перевірок.

Програмна політика

84. Телерадіокомпанія здійснює мовлення не менше ніж на двох загальнонаціональних каналах мовлення багатоканальної ефірної телемережі (суспільно-політичному та культурно-освітньому), на регіональних каналах мовлення багатоканальної ефірної телемережі та не менше ніж на трьох загальнонаціональних ефірних радіоканалах (суспільно-політичному, культурно-освітньому, молодіжному).

Телерадіокомпанія також забезпечує поширення інформації в Інтернеті, зокрема он-лайн.

85. Програмна політика Телерадіокомпанії спрямовується на досягнення мети, виконання завдань її діяльності.

86. Телерадіокомпанія є незалежною у визначенні змісту програм та передач, зокрема щодо поширення суспільно необхідної інформації.

87. Телерадіокомпанія не зобов’язана висвітлювати діяльність органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб.

88. Діяльність Телерадіокомпанії під час виборчого процесу регулюється законодавством про вибори.

89. Програми Телерадіокомпанії становлять не менше 75 відсотків національного та європейського (країн, що ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення) виробництва щодобового ефірного мовлення.

90. Зобов’язання Телерадіокомпанії щодо поширення офіційних виступів і заяв вищих посадових осіб держави визначаються виключно Законом.

Редакційна рада та редакційний статут

91. Редакційна рада формується з числа працівників Телерадіокомпанії у складі 15 осіб, з них п’ять осіб, які призначаються наглядовою радою, п’ять осіб, які обираються загальними зборами творчого колективу Телерадіокомпанії, і п’ять осіб, які призначаються на конференції редакційних рад відокремлених структурних підрозділів Телерадіокомпанії.

92. Редакційна рада відокремленого структурного підрозділу Телерадіокомпанії формується у складі шести осіб, з них три особи, які призначаються правлінням Телерадіокомпанії, і три особи, які призначаються загальними зборами творчого колективу відповідного відокремленого структурного підрозділу Телерадіокомпанії.

93. На редакційну раду покладається:

1) розроблення та подання на затвердження наглядовій раді редакційного статуту Телерадіокомпанії;

2) контроль за дотриманням телерадіожурналістами редакційного статуту;

3) контроль за дотриманням прав телерадіожурналістів, вимог щодо заборони цензури і втручання у редакційну та професійну діяльність Телерадіокомпанії;

4) внесення на розгляд наглядової ради питання про відсторонення посадових осіб від управління Телерадіокомпанією або її окремими підрозділами осіб, які порушували редакційний статут та/або вимоги законодавства щодо прав телерадіожурналістів, заборони цензури і втручання у редакційну та професійну діяльність Телерадіокомпанії, про призначення службового розслідування і звільнення цих осіб відповідно до закону та цього Статуту в разі підтвердження наявності зазначених порушень.

94. Редакційний статут має містити визначені законодавством основні вимоги до створення та поширення інформації, зокрема щодо забезпечення плюралізму думок та поглядів, визначати засади діяльності редакційної ради та редакційних рад відокремлених структурних підрозділів Телерадіокомпанії. Редакційний статут затверджується наглядовою радою за поданням редакційної ради.

95. Редакційний статут оприлюднюється на офіційному веб-сайті Телерадіокомпанії. Копія редакційного статуту протягом семи днів з дня його прийняття або внесення змін до нього надсилається до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Майно та фінансово-господарська діяльність

96. Майно Телерадіокомпанії складається з основних фондів, оборотних засобів, коштів, майнових прав, зокрема з права господарського відання майном, переданим Телерадіокомпанії на праві господарського відання, та права постійного користування земельними ділянками, інших матеріальних та нематеріальних активів, цінних паперів, а також інших активів, відображених у бухгалтерському обліку Телерадіокомпанії.

97. Здійснення управління державним майном, що не увійшло до статутного капіталу Телерадіокомпанії у процесі перетворення, покладається на акціонера. Зазначене майно закріплюється за Телерадіокомпанією на праві господарського відання.

98. Телерадіокомпанія не має права безоплатно передавати майно та земельні ділянки іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом.

99. Телерадіокомпанія має право володіти, користуватися та розпоряджатися майном, набутим за рахунок коштів від власної господарської діяльності, з урахуванням обмежень, встановлених Законом.

100. Відчуження та списання переданого Телерадіокомпанії майна, крім нерухомого, здійснюються відповідно до Порядку відчуження об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. № 803 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 43, ст. 1714), та Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. № 1314 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 86, ст. 3168).

101. Майно Телерадіокомпанії формується за рахунок:

1) майна, внесеного засновником до статутного капіталу Телерадіокомпанії;

2) доходів, отриманих у результаті провадження господарської діяльності, в тому числі від продажу власної теле- і радіопродукції, плати за користування авторськими та суміжними правами;

3) абонентської плати, що вноситься за послуги Телерадіокомпанії;

4) коштів, що надходять від розміщення цінних паперів, майнових і немайнових прав, в тому числі від інтелектуальної власності, іншого майна;

5) доходів, отриманих від операцій з цінними паперами;

6) кредитів та позик;

7) капітальних вкладень;

8) надходжень з державного та місцевих бюджетів;

9) благодійних (доброчинних) внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних чи фізичних осіб, міжнародних урядових та неурядових організацій тощо;

10) іншого майна та майнових прав, набутих Телерадіокомпанією на законних підставах;

11) інших надходжень, не заборонених законодавством.

102. Держава забезпечує належне фінансування Телерадіокомпанії.

103. Грошові кошти, отримані для забезпечення формування майна Телерадіокомпанії, не можуть бути інструментом впливу на її діяльність.

104. Прибуток Телерадіокомпанії утворюється з надходжень від її господарської діяльності після покриття всіх витрат, пов’язаних з діяльністю Телерадіокомпанії, сплати відсотків за кредитами банків, облігаціями та іншими запозиченнями (зобов’язаннями), а також передбачених законом податків і зборів.

105. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Телерадіокомпанії та розподіляється, зокрема, за такими напрямами:

1) забезпечення створення власного продукту, зокрема на переоснащення засобів виробництва;

2) підвищення кваліфікації журналістів, інших працівників, які беруть участь у створенні власного продукту;

3) підвищення заробітної плати та покращення умов праці трудового колективу;

4) придбання майнових прав (ліцензій) на об’єкти інтелектуальної власності.

106. За рахунок чистого прибутку Телерадіокомпанія може створювати та формувати резервний капітал, фонди розвитку, інші фонди відповідно до законодавства, накопичувати нерозподілений прибуток, покривати збитки тощо.

107. Порядок розподілу прибутків і покриття збитків Телерадіокомпанії визначається рішенням акціонера відповідно до законодавства та цього Статуту.

108. Телерадіокомпанія відповідно до закону не спрямовує частину чистого прибутку за підсумками календарного року на виплату дивідендів.

Планування, облік, аудит і фінансова звітність

109. Телерадіокомпанія веде бухгалтерський, податковий, статистичний, оперативний та управлінський облік результатів своєї господарської діяльності, а також діловодство, документообіг та проводить інформаційно-аналітичну роботу в порядку, передбаченому законодавством та внутрішніми документами Телерадіокомпанії.

110. Основними плановими документами Телерадіокомпанії є:

1) річний план діяльності Телерадіокомпанії;

2) фінансовий план.

111. Річний план діяльності Телерадіокомпанії складається правлінням відповідно до основних напрямів діяльності Телерадіокомпанії, визначених наглядовою радою, та подається на затвердження наглядовій раді.

112. Відповідно до фінансового плану Телерадіокомпанія отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та напрями спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до цього Статуту. Складення, затвердження та контроль за виконанням фінансового плану здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

113. Перший фінансовий рік Телерадіокомпанії починається з дати її державної реєстрації і закінчується 31 грудня року державної реєстрації Телерадіокомпанії. Наступний фінансовий рік відповідає календарному року.

114. Складення та подання фінансової, бюджетної, податкової, статистичної та іншої звітності Телерадіокомпанії здійснюється відповідно до законодавства.

115. Показники окремих балансів і відповідних форм звітності відокремлених структурних підрозділів включаються до балансу Телерадіокомпанії і відповідних форм звітності.

116. Фінансові результати діяльності Телерадіокомпанії визначаються на підставі:

1) щорічного (загального) звіту про діяльність Телерадіокомпанії, який містить інформацію, зокрема, про виконання Телерадіокомпанією у звітному періоді річного плану діяльності Телерадіокомпанії;

2) звіту про фінансово-господарську діяльність Телерадіокомпанії (річний звіт);

3) звіту про виконання фінансового плану.

117. Телерадіокомпанія щороку не пізніше 1 березня подає до Кабінету Міністрів України звіт про фінансово-господарську діяльність Телерадіокомпанії (річний звіт).

118. Телерадіокомпанія складає статистичну звітність, подає її в установленому порядку та обсязі органам державної статистики, а також забезпечує подання консолідованої фінансової звітності іншим органам відповідно до законодавства.

119. Звіт про виконання обов’язків Телерадіокомпанією щодо управління об’єктами державної власності подається Мінекономрозвитку відповідно до Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об’єктами державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2007 р. № 832 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 45, ст. 1839).

120. Телерадіокомпанія щороку проходить обов’язковий аудит річної фінансової звітності.

121. Аудиторська фірма визначається наглядовою радою за результатами проведення конкурсу. Видатки на проведення аудиту здійснюються за рахунок Телерадіокомпанії.

122. Посадові особи Телерадіокомпанії зобов’язані забезпечити доступ аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Телерадіокомпанії.

123. За результатами аудиту аудитор складає висновок, який надсилається акціонеру, наглядовій раді та голові правління.

124. Обов’язкова фінансова звітність та результати щорічного аудиту оприлюднюються у друкованих та електронних засобах масової інформації, а також на офіційному веб-сайті Телерадіокомпанії. Щорічний (загальний) звіт про діяльність Телерадіокомпанії оприлюднюється також на офіційному веб-сайті Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

125. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку та фінансової звітності Телерадіокомпанії, своєчасне надання відомостей про діяльність Телерадіокомпанії, що надаються акціонеру, кредиторам і засобам масової інформації, несе правління.

126. Керівники відокремлених структурних підрозділів несуть відповідальність, передбачену законом, за забезпечення належної організації бухгалтерського обліку, збереження бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського та податкового обліку, фінансової, податкової та статистичної звітності протягом встановленого законодавством строку, за порушення фінансової, розрахунково-платіжної і касової дисципліни, за повноту та достовірність складеного фінансового плану, окремого балансу, оперативної, фінансової, статистичної і податкової звітності, а також за своєчасність її подання відповідним органам Телерадіокомпанії, за своєчасну сплату податків і зборів до бюджетів відповідно до законодавства, цього Статуту та положень про відокремлені структурні підрозділи.

Статутний капітал та цінні папери

127. Формування статутного капіталу Телерадіокомпанії здійснюється шляхом придбання (оплати) вартості акцій за рахунок майна, майнових прав та нематеріальних активів, що мають грошову оцінку, Національної телекомпанії України.

128. Вартість майна та майнових прав, внесених в оплату акцій під час утворення Телерадіокомпанії, визначено на підставі зведеного акта оцінки майна з урахуванням особливостей, встановлених законодавством.

129. Статутний капітал Телерадіокомпанії становить 2544273000 гривень, який поділяється на 2544273 прості іменні акції номінальною вартістю 1000 гривень кожна.

130. Збільшення або зменшення статутного капіталу здійснюється відповідно до законодавства.

131. Телерадіокомпанія випускає акції в бездокументарній формі на весь розмір статутного капіталу і проводить реєстрацію їх випуску в установленому законодавством порядку.

132. Акціонер не може відчужувати належні йому акції, передавати в управління, заставу, використовувати для формування статутного (складеного) капіталу суб’єктів господарювання та вчиняти щодо них інші правочини, наслідком яких може бути їх відчуження з державної власності.

133. Телерадіокомпанія має право випускати та реалізовувати цінні папери, а також придбавати цінні папери інших суб’єктів господарювання в порядку і спосіб, що визначені законодавством.

134. Обслуговування випуску акцій Телерадіокомпанії, облік та підтвердження права власності на такі акції здійснюються відповідно до законодавства.

Структура

135. Структура Телерадіокомпанії базується на принципах:

1) ефективності реалізації завдань і досягнення мети Телерадіокомпанії;

2) забезпечення вільного доступу до суспільного мовлення через найбільш поширені технологічні платформи;

3) запровадження конвергентних мультимедійних платформ;

4) оптимізації діяльності телерадіожурналістів;

5) забезпечення ефективної системи управління.

136. Телерадіокомпанія складається з центральної дирекції, яка розміщується у м. Києві, та відокремлених структурних підрозділів.

137. Відокремлений структурний підрозділ діє відповідно до положення про такий підрозділ, затвердженого правлінням.

138. Відокремлений структурний підрозділ очолює його керівник, який призначається на конкурсній основі правлінням та здійснює свої повноваження відповідно до положення про такий підрозділ, на підставі і в межах довіреності, виданої головою правління.

139. Керівник відокремленого структурного підрозділу бере участь у підготовці колективного договору відповідного відокремленого структурного підрозділу, підписує цей договір та забезпечує його виконання з боку роботодавця.

140. Телерадіокомпанія в своїй структурі може мати структурний підрозділ, який забезпечує мовлення за межами України.

141. Керівник відокремленого структурного підрозділу несе відповідальність згідно із законодавством, положенням про такий підрозділ та іншими внутрішніми документами Телерадіокомпанії.

142. Відповідальними за теле- і радіомовлення та інші аудіовізуальні послуги є відповідні структурні підрозділи Телерадіокомпанії згідно із затвердженими положеннями про них. Відповідальними за регіональне телерадіомовлення є відокремлені структурні підрозділи Телерадіокомпанії.

143. При Телерадіокомпанії можуть бути утворені громадські ради та інші дорадчі органи за рішенням наглядової ради, яка визначає порядок їх діяльності та формування складу.

Трудовий та творчий колектив

144. Трудовий колектив Телерадіокомпанії становлять усі громадяни, які беруть участь у її діяльності та діяльності її відокремлених структурних підрозділів на основі трудового договору (контракту) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівників з Телерадіокомпанією.

145. Правовий статус трудового колективу Телерадіокомпанії визначається законодавством.

146. Повноваження трудового колективу Телерадіокомпанії реалізуються загальними зборами трудового колективу, зборами трудових колективів відокремлених структурних підрозділів або шляхом використання представницької демократії — конференції трудового колективу, що проводяться не рідше одного разу на рік.

147. Загальні збори трудового колективу вважаються правоможними, якщо в них бере участь більш як половина загальної кількості членів колективу, а конференція — не менш як дві третини делегатів.

148. Загальні збори або конференція трудового колективу Телерадіокомпанії:

1) вирішують нагальні питання діяльності Телерадіокомпанії;

2) розглядають і схвалюють проект колективного договору Телерадіокомпанії та уповноважують свого представника на його підписання;

3) заслуховують інформацію про виконання сторонами колективного договору Телерадіокомпанії;

4) здійснюють інші повноваження відповідно до законодавства.

149. На зборах трудового колективу відокремленого структурного підрозділу:

1) вирішуються нагальні питання діяльності Телерадіокомпанії та відокремленого структурного підрозділу;

2) розглядається і схвалюється проект колективного договору структурного підрозділу та уповноважується представник трудового колективу на його підписання;

3) заслуховується інформація про виконання сторонами колективного договору.

150. Рішення загальних зборів трудового колективу (конференції) приймається простою більшістю голосів присутніх на них членів трудового колективу шляхом відкритого голосування.

151. Захист і представництво інтересів трудового колективу Телерадіокомпанії здійснює профспілковий орган, який уповноважений представляти його інтереси.

152. Профспілкові організації як суб’єкти соціального діалогу реалізують правовий статус через свої виборні органи, які виступають представниками відокремлених структурних підрозділів та трудового колективу Телерадіокомпанії відповідно до статутів профспілкових організацій.

153. Регулювання виробничих, трудових та соціальних відносин трудового колективу Телерадіокомпанії з роботодавцем здійснюється шляхом укладення колективного договору.

154. Колективні договори можуть укладатися у відокремлених структурних підрозділах у межах їх компетенції.

155. Порядок укладення колективних договорів визначається законодавством та сторонами в межах їх компетенції.

156. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (міжгалузевими) угодами.

157. Творчий колектив Телерадіокомпанії складається з телерадіожурналістів.

158. Творчий колектив Телерадіокомпанії має право відстоювати інтереси телерадіожурналістів та здійснювати контроль за дотриманням їх прав, вимог щодо заборони цензури і втручання у редакційну та професійну діяльність Телерадіокомпанії.

159. Збори творчого колективу Телерадіокомпанії обирають п’ять членів редакційної ради Телерадіокомпанії.

160. Збори творчого колективу відокремленого структурного підрозділу Телерадіокомпанії обирають трьох осіб до складу редакційної ради відповідного підрозділу Телерадіокомпанії.

161. Телерадіожурналісти мають право:

1) брати участь у зборах творчого колективу Телерадіокомпанії, вносити пропозиції щодо розгляду ними питань;

2) пропонувати кандидатури до складу редакційної ради Телерадіокомпанії (редакційної ради відповідного відокремленого структурного підрозділу Телерадіокомпанії), бути обраним до її складу;

3) звертатися до редакційної ради (редакційної ради відповідного відокремленого структурного підрозділу Телерадіокомпанії) щодо порушень своїх прав або прав інших телерадіожурналістів, вимог щодо заборони цензури і втручання у творчу діяльність Телерадіокомпанії, порушень редакційного статуту.

162. Творчий колектив зобов’язаний дотримуватися програмної концепції Телерадіокомпанії, керуватися цим Статутом.

163. Контроль за додержанням законодавства про працю покладається на правління.

Внесення змін до цього Статуту та 
припинення діяльності

164. Зміни до цього Статуту вносяться Кабінетом Міністрів України за поданням наглядової ради.

165. Рішення про припинення Телерадіокомпанії приймається у встановленому Законом порядку.

Нагадаємо, Держкомтелерадіо 23 грудня направив до Кабміну погоджений Мін’юстом проект статуту ПАТ НСТУ.

Раніше, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв ухвалити статут ПАТ НСТУ 26 грудня 2016 року. Але позачергове засідання відмінили.

Нагадаємо, Держкомтелерадіо 16 грудня 2016 року направив до Міністерства юстиції на правову експертизу та погодження проект постанови про затвердження статуту Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

Станом на 7 грудня 2016 року проект статуту ПАТ НСТУ погодили п’ять з шести міністерств і відомств: Мініформполітики, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення, Комісія з цінних паперів, Фонд держмайна. 14 грудня – Міністерство фінансів.

Проект статуту ПАТ НСТУ був оприлюднений на сайті Комітету 13 жовтня 2016 року.

Коли «Детектор медіа» тільки розпочинав роботу, найпопулярніші українські медіа ще дослухалися до темників. Але завдяки спільній боротьбі журналістів та суспільства це змінилося. Найпоказовіше: Україна пройшла шлях від державного телебачення до Суспільного.

Тепер наша команда прагне розширювати аудиторію та впливовість Суспільного мовлення заради ідей та ідеалів, які воно продовжує ілюструвати.

Запрошуємо приєднатися до нас у цьому завданні, ставши частиною Спільноти «Детектора медіа».
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Коментарі
оновити
Код:
Ім'я:
Текст:
Використовуючи наш сайт ви даєте нам згоду на використання файлів cookie на вашому пристрої.
Даю згоду