На сайті Держкомтелерадіо оприлюднили проект Статуту ПАТ НСТУ

На сайті Держкомтелерадіо оприлюднили проект Статуту ПАТ НСТУ

16:40,
13 Жовтня 2016
5586

На сайті Держкомтелерадіо оприлюднили проект Статуту ПАТ НСТУ

16:40,
13 Жовтня 2016
5586
На сайті Держкомтелерадіо оприлюднили проект Статуту ПАТ НСТУ
На сайті Держкомтелерадіо оприлюднили проект Статуту ПАТ НСТУ
13 жовтня на офіційному сайті Держкомтелерадіо оприлюднили проект Статуту Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (ПАТ НСТУ).

«Проект постанови Кабінету Міністрів України для громадського обговорення оприлюднено у підрубриці «Проекти актів Кабінету Міністрів України» рубрики «Законопроектна діяльність» офіційного веб-сайту Держкомтелерадіо», – йдеться у пояснювальній записці до проекту постанови Кабміну.

Держкомтелерадіо надіслав відповідний проект на розгляд до зацікавлених органів влади, зокрема Міністерства фінансів і Міністерства юстиції.

Як зазначено у пояснювальній записці,прийняття постанови Кабінету Міністрів України дасть можливість забезпечити діяльність публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що в свою чергу, задовольнить інформаційні та культурні потреби суспільства, забезпечить права громадян на свободу думки і слова, на отримання повної, достовірної та оперативної інформації, відкрите і вільне обговорення суспільних питань.

Сайт «Суспільне мовлення» публікує повний текст проекту Статуту ПАТ НСТУ:

СТАТУТ

публічного акціонерного товариства

“Національна суспільна телерадіокомпанія України” 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.    Публічне акціонерне товариство “Національна суспільна телерадіокомпанія України” (далі - НСТУ) є юридичною особою, що утворена шляхом перетворення Національної телекомпанії України відповідно до Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення України” (далі - Закон), постанов Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 693 “Про утворення публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України” та від 05.08.2015 № 567 “Деякі питання утворення публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України”.

НСТУ є правонаступником майна, прав та обов’язків Національної телекомпанії України, що припинила свою діяльність/

2.    НСТУ є публічним акціонерним товариством, 100 (сто) відсотків акцій якого належать державі.

3.    Засновником НСТУ є держава в особі Кабінету Міністрів України.

4.    Єдиним акціонером НСТУ є держава в особі Державного комітету телебачення і радіомовлення (далі – Акціонер), що безпосередньо здійснює функції з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі НСТУ.

5.    НСТУ є об’єктом загальнодержавного значення, має стратегічне значення для економіки та безпеки держави. Відчуження, передача (крім короткострокової оренди), приватизація нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва, земельних ділянок, на яких вони розташовані, а також акцій, що належать державі у статутному капіталі НСТУ, забороняється.

6.    Повна назва:

українською мовою — ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  “НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ”

англійською мовою — PUBLIC JOINT STOCK COMPANY “PUBLIC BROADCASTING COMPANY OF UKRAINE”

Скорочена назва:

українською мовою  - ПАТ “НСТУ”

англійською мовою - JSC “UA: PBC”

7.    Місцезнаходження НСТУ:

Україна, 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 42

МІСІЯ, ПРИНЦИПИ, ЗАВДАННЯ, МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

8.    Місією НСТУ є захист свободи в Україні, надання суспільству достовірної та збалансованої інформації про Україну та світ, налагоджування громадського діалогу задля зміцнення суспільної довіри, розвитку громадянської відповідальності, української мови та культури, особистості та народу України.

9.    Головною метою діяльності НСТУ є задоволення інформаційних та культурних потреб суспільства, залучення громадян до обговорення та вирішення найважливіших соціально-політичних питань, забезпечення національного діалогу, сприяння формуванню громадянського суспільства, забезпечення прав громадян на свободу думки і слова, на отримання повної, достовірної та оперативної інформації, відкрите і вільне обговорення суспільних питань.

10.  Діяльність НСТУ провадиться на принципах:

1)    всебічного, об’єктивного і збалансованого інформування про суспільно значущі події в Україні та за кордоном;

2)    дотримання норм суспільної моралі, традицій і культури Українського народу, поширення сімейних цінностей та зміцнення ролі традиційної сім’ї у розбудові українського суспільства;

3)    пріоритету суспільних інтересів над комерційними та політичними;

4)    чіткого відокремлення фактів від коментарів та оцінок;

5)    вільного вираження поглядів, думок і переконань;

6)    незалежності управління та поточної діяльності від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, політичних партій, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;

7)    участі громадськості в управлінні, формуванні програмної політики;

8)    відсутності дискримінації за будь-якою ознакою;

9)    прозорості та відкритості діяльності.

11. НСТУ має забезпечувати об’єктивне висвітлення фактів і подій та сприяти вільному формуванню думок.

12.  Завдання НСТУ:

1)    об’єктивне, повне, своєчасне і неупереджене інформування про суспільно значущі події в Україні та за кордоном;

2)    надання громадянам України затребуваних інформаційних продуктів, відсутніх на комерційному ринку;

3)    сприяння якнайповнішому задоволенню інформаційних, культурних та освітніх потреб населення України, у тому числі шляхом створення та поширення економічних, історично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-пізнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дітей та молоді, людей з обмеженими фізичними можливостями, національних меншин, інших соціальних груп;

4)    оперативне інформування населення про надзвичайні ситуації, що становлять загрозу життю чи здоров’ю людей;

5)    забезпечення збалансованого і прозорого доступу суб’єктів суспільно-політичного життя до програм (передач) дискусійного формату, зокрема у вигляді дебатів;

6)    розвиток і зміцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов і культур національних меншин;

7)    сприяння консолідації українського суспільства;

8)    сприяння зміцненню міжнародного авторитету України.

13.  НСТУ здійснює господарську діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів та виконання завдань, визначених цим Статутом.

14.  Предметом діяльності НСТУ є:

1)    діяльність у сфері телевізійного мовлення;

2)    діяльність у сфері радіомовлення;

3)    виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;

4)    розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;

5)    діяльність у сфері проводового електрозв'язку;

6)    діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку; бездротового

7)    діяльність у сфері супутникового електрозв'язку;

8)    інша діяльність у сфері електрозв'язку;

9)    тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення;

10)  видання іншого програмного забезпечення;

11)  рекламні агентства;

12)  посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;

13)  дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;

14)  веб-портали;

15)  оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;

16)  надання інших інформаційних послуг;

17)  театральна та концертна діяльність;

18)  діяльність щодо підтримання театральних і концертних заходів;

19)  функціювання театральних і концертних залів;

20)  компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;

21)  демонстрація кінофільмів;

22)  видання звукозаписів;

23)  комп'ютерне програмування;

24)  консультування з питань інформатизації;

25)  діяльність із керування комп'ютерним устаткованням;

26)  інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;

27)  ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання;

28)  ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання;

29)  ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання;

30)  електромонтажні роботи;

31)  ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів;

32)  діяльність головних управлінь (хед-офісів);

33)  організування інших видів відпочинку та розваг;

34)  видання книг;

35)  видання довідників і каталогів;

36)  видання журналів і періодичних видань;

37)  інші види видавничої діяльності;

38)  друкування іншої продукції;

39)  інші види освіти;

40)  організування конгресів і торговельних виставок;

41)  комплексне обслуговування об'єктів;

42)  загальне прибирання будинків;

43)  інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів;

44)  інші види діяльності із прибирання;

45)  інша професійна, наукова та технічна діяльність;

46)  загальна медична практика;

47)  інша діяльність у сфері охорони здоров’я;

48)  тимчасове розміщення й організація харчування;

49)  обслуговування систем безпеки;

50)  надання інших послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність.

15.  Відповідно до мети, визначеної цим Статутом, НСТУ має право провадити інші не заборонені законодавством види діяльності.

16.  Види діяльності, які відповідно до законодавства підлягають ліцензуванню або отриманню документів дозвільного характеру, провадяться за наявності відповідної ліцензії чи дозволу.

17.  НСТУ провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства, мети і предмета діяльності, передбачених цим Статутом.

18.  НСТУ провадить діяльність із залучення інвесторів, зокрема іноземних, розробляє інвестиційні проекти та контролює стан їх реалізації, бере участь у залученні коштів з міжнародних фінансових ринків у порядку, визначеному законодавством, а також має право залучати кредитні ресурси на внутрішньому ринку.

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

19.  НСТУ набуває статусу юридичної особи з дня її державної реєстрації.

20.  НСТУ має цивільні права та обов’язки, у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом, та внутрішніми документами НСТУ, прийнятими відповідно до цього Статуту.

21.  НСТУ набуває прав і обов’язків та здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів НСТУ.

22.  НСТУ має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові та немайнові права, нести обов’язки, виступати позивачем та відповідачем у суді, крім випадків, передбачених законодавством та цим Статутом.

23.  НСТУ має самостійний баланс, печатку із своїм найменуванням, фірмові знаки, штампи, бланки, емблеми та інші реквізити, знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації НСТУ,

24.  НСТУ має у власності майно, що внесене до його статутного капіталу, та/або інше майно, набуте ним на підставах, що не заборонені законодавством. За НСТУ закріплено на праві господарського відання державне майно, що передане йому відповідно до законодавства. НСТУ володіє, користується та розпоряджається цим майном відповідно до мети своєї діяльності з урахуванням обмежень, встановлених законодавством та цим Статутом.

25.  НСТУ має право створювати на території України та за її межами філії, представництва (далі – відокремлені структурні підрозділи) та дочірні підприємства, в порядку, визначеному законодавством та цим Статутом.

26.  НСТУ має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки у національній та іноземній валюті в установах банків, Державної казначейської служби України, в тому числі за місцем реєстрації НСТУ та в місцях розташування її відокремлених структурних підрозділів у порядку, визначеному законодавством.

27.  НСТУ в установленому законодавством порядку має право виступати засновником, співзасновником, учасником інших юридичних осіб, членом громадських та міжнародних організацій, сплачувати членські внески за участь у таких організаціях.

28.  НСТУ самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис, формує облікову політику.

29.  НСТУ здійснює соціальне страхування та соціальне забезпечення працівників НСТУ в порядку і на умовах, встановлених законодавством.

30.  НСТУ має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, відряджати за кордон працівників НСТУ та приймати іноземних фахівців для вирішення питань, пов’язаних з діяльністю НСТУ.

31.  Для реалізації мети, що стоїть перед НСТУ, та провадження господарської діяльності, НСТУ приймає внутрішні документи, обов’язкові для виконання всіма працівниками і підрозділами НСТУ.

32.  НСТУ не відповідає за зобов’язаннями держави, а держава не відповідає за зобов’язаннями НСТУ.

33.  НСТУ не відповідає за зобов’язаннями Акціонера, а Акціонер не відповідає за зобов’язаннями НСТУ і несе ризик збитків, пов’язаних з діяльністю НСТУ, у межах вартості акцій, що йому належать.

34.  Забороняється втручання державних органів та органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, а також недержавних організацій у діяльність НСТУ з метою встановлення цензури, попереднього контролю та незаконного впливу на зміст інформації, що поширюється НСТУ.

35. Діяльність НСТУ в особливий період, період надзвичайного стану, виконання завдань мобілізаційної підготовки, мобілізаційної готовності та оповіщення населення у разі настання надзвичайної ситуації техногенного та природного походження, введення особливого періоду та воєнного стану, а також здійснення заходів з охорони державної таємниці та контролю за її збереженням здійснюється в установленому законодавством порядку. 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ (АКЦІОНЕР)

36.  Повноваження Загальних зборів НСТУ здійснюються Акціонером одноосібно.

37.  До виключної компетенції Акціонера належать питання щодо прийняття рішення:

1)    про розміщення акцій НСТУ;

2)    про збільшення статутного капіталу НСТУ;

3)    про зменшення статутного капіталу НСТУ;

4)    про дроблення або консолідації акцій НСТУ;

5)    затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління;

6)    затвердження рішення (висновків) Ревізійної комісії;

7)    затвердження положень про Наглядову раду та Правління, а також внесення змін до них;

8)    затвердження фінансового плану НСТУ та звіту про фінансово-господарську діяльність НСТУ (річного звіту);

9)    вирішення інших питань, що відповідно до законодавства належать до виключної компетенції Акціонера.

38.  Акціонер не має права втручатися у редакційну політику НСТУ.

39.  Рішення Акціонера з питань, що належать до його компетенції, оформлюються ним у формі наказу, що має статус протоколу загальних зборів відповідно до закону. 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

40.  Органами управління НСТУ є:

1)    Наглядова рада;

2)    Правління;

3)    Ревізійна комісія.

41.  В НСТУ також створюється спеціальний наглядовий орган в складі органів управління - Редакційна рада.

НАГЛЯДОВА РАДА

42.  Нагляд за діяльністю НСТУ здійснює Наглядова рада, що діє в межах повноважень, визначених законодавством та цим Статутом.

43.  Склад та порядок формування Наглядової ради, вимоги до її членів та  підстави припинення їхніх повноважень, встановлюються Законом.

44.  Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії.

45.  Наглядова рада:

1)    обирає із свого складу голову, заступника голови та секретаря Наглядової ради, приймає рішення про припинення їхніх повноважень;

2)    визначає основні напрями діяльності НСТУ та вирішує питання членства НСТУ в українських та міжнародних організаціях;

3)    встановлює умови та розмір оплати праці працівників НСТУ;

4)    затверджує положення про конкурс з обрання Голови Правління (далі – Положення про конкурс);

5)    обирає на конкурсних засадах строком на чотири роки Голову Правління та, за його поданням, членів Правління, укладає з ними контракти, приймає рішення про дострокове припинення їхніх повноважень;

6)    затверджує положення про Ревізійну комісію;

7)    обирає членів і голову Ревізійної комісії строком на чотири роки, приймає рішення про припинення їхніх повноважень, укладає з ними договори (контракти);

8)    затверджує за поданням Редакційної ради редакційний статут, контролює його виконання;

9)    призначає п’ять членів Редакційної ради;

10)  погоджує вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, послуг, робіт що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності НСТУ;

11)  приймає за поданням Правління рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину щодо якого є заінтересованість;

12) затверджує та забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті НСТУ річного плану діяльності НСТУ;

13)  затверджує щорічний (загальний) звіт про діяльність НСТУ;

14)  погоджує фінансовий план НСТУ, звіт про фінансово-господарську діяльність НСТУ (річний звіт) та подає їх на затвердження Акціонеру;

15)  забезпечує подання затвердженого звіту про фінансово-господарську діяльність НСТУ (річного звіту) до Кабінету Міністрів України;

16)  забезпечує оприлюднення щорічного (загального) звіту про діяльність НСТУ, іншої обов’язкової фінансової звітності та результатів щорічного аудиту в порядку, встановленому Законом;

17)  приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію дочірніх юридичних осіб НСТУ;

18)  створює та ліквідовує громадські ради та інші дорадчі органи, визначає порядок їхньої діяльності, формує їхній склад;

19)  готує пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання НСТУ та подає їх відповідним органам державної влади;

20)  визначає на підставі конкурсу аудиторську фірму, що проводить обов’язковий аудит річної фінансової звітності, визначає розмір оплати її послуг;

21)  затверджує ринкову вартість майна у випадках, передбачених законодавством;

21)  приймає рішення про обрання оцінювача майна НСТУ та затверджує умови договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмір оплати його послуг;

23)  приймає рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

24)  приймає рішення про створення резервного капіталу та інших фондів НСТУ;

25)  здійснює інші права та обов’язки, передбачені Законом, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

46.  Порядок обрання та припинення повноважень голови Наглядової ради  його заступника та секретаря визначається положенням про Наглядову раду.

47.  Наглядова рада не може втручатися у поточну господарську діяльність Правління.

48.  Посадові особи органів управління НСТУ забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та цим Статутом;

49.  Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Порядок утворення і діяльності  комітетів встановлюється положенням про Наглядову раду.

50.  Організаційною формою діяльності Наглядової ради є засідання.

51.  Засідання Наглядової ради проводяться у міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

52.  Позачергові засідання Наглядової ради збираються на вимогу Голови Наглядової ради або не менш як третини її членів, Правління, Ревізійної комісії.

53.  Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні дві третини її членів. Рішення ухвалюються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні. Рішення, передбачені підпунктами 1), 5), 7) пункту 45 цього Статуту, ухвалюються більшістю від загальної кількості членів Наглядової ради.

54.  Під час засідання Наглядової ради секретар Наглядової ради веде протокол засідання, який підписується головуючим на засіданні.

55.  Члени Наглядової ради НСТУ виконують свої повноваження на безоплатній основі.

ПРАВЛІННЯ

56.  Виконавчим органом НСТУ є Правління, що формується в порядку, визначеномуЗаконом та цим Статутом, у кількості 7 осіб.

57.  Правління очолює Голова Правління, який обирається на конкурсних засадах в порядку, визначеному Положенням про обрання Голови та членів Правління НСТУ.

58.  За поданням Голови Правління Наглядова рада, в порядку, визначеному  Положенням про обрання Голови та членів Правління НСТУ, обирає членів Правління строком на чотири роки та укладає з ними контракти.

59.  На Голову та членів Правління поширюються обмеження,  визначені Законом для членів Наглядової ради.

60.  Членом Правління не може бути член Наглядової ради або член Ревізійної комісії.

61.  Порядок та підстави дострокового припинення повноважень Голови Правління та членів Правління, визначаються Положенням про Правління та контрактами, укладеними з Головою Правління та членами Правління.

62.  Правління підзвітне Наглядовій раді та Акціонеру. Правління діє від імені НСТУ у межах, встановлених Законом, цим Статутом та положенням про Правління.

63.  Організаційною формою діяльності Правління є засідання. Порядок скликання та проведення засідань Правління визначаються Положенням про Правління.

64.  Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від кількісного складу членів Правління. Усі питання, що віднесені до компетенції Правління вирішуються колегіально. Рішення Правління приймається простою більшістю голосів його членів, які присутні на засіданні. При однаковій кількості голосів голос Голови Правління є вирішальним.

65.  До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов’язаних з управлінням поточною діяльністю НСТУ, крім питань, що законодавством та цим Статутом віднесені до виключної компетенції Акціонера та Наглядової ради.

66.  Правління:

1)    здійснює управління поточною діяльністю НСТУ;

2)    організовує виконання рішень Акціонера та Наглядової ради, забезпечує відповідність діяльності НСТУ вимогам законодавства;

3)    вирішує питання щодо організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності, операцій з цінними паперами, участі у господарських товариствах, придбання пакетів акцій інших акціонерних товариств;

4) складає та подає на затвердження Наглядової ради річний план діяльності НСТУ;

5)    визначає облікову політику НСТУ, затверджує правила, що забезпечують відповідну організацію і достовірність бухгалтерського обліку в НСТУ;

6)    розробляє пропозиції до проекту фінансового плану НСТУ;

7)    планує виробничо-господарську та іншу діяльність у відповідності до вимог законодавства та цього Статуту;

8)    встановлює ціни на власну продукцію, роботи, послуги, матеріально-технічні ресурсі, майнові та немайнові та немайнові права, в тому числі визначає вартість орендної плати за користування майном НСТУ;

9)    складає щорічний (загальний) звіт про діяльність НСТУ, звіт про фінансово-господарську діяльність НСТУ (річний звіт), квартальні звіти про результати господарської діяльності НСТУ та іншу звітну документацію;

10)  приймає рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна, послуг, робіт що є предметом такого правочину, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності НСТУ.

11)  надає Наглядовій раді у встановленому законодавством порядку інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість;

12)  забезпечує збереження створених об’єктів інтелектуальної власності;

13)  приймає рішення про списання майна НСТУ та повністю амортизованого майна, що закріплене за НСТУ на праві господарського відання, в межах компетенції Правління у порядку, встановленому законодавством, цим Статутом та відповідними положеннями НСТУ;

14)  розглядає питання щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

15)  затверджує структуру та штатний розпис НСТУ, погоджує штатний розпис дочірніх підприємств;

16)  приймає рішення про створення та ліквідацію відокремлених структурних підрозділів НСТУ;

17)  призначає на конкурсній основі на посади та звільняє з посад керівників відокремлених структурних підрозділів та дочірніх підприємств НСТУ, приймає рішення щодо їх заохочення та накладення дисциплінарних стягнень;

18)  організовує та здійснює поточний контроль за діяльністю структурних підрозділів НСТУ, в тому числі відокремлених, затверджує положення, що регламентують їх діяльність;

19)  обирає трьох членів Редакційної ради відокремленого (регіонального) структурного підрозділу НСТУ;

20)  вживає заходи для забезпечення своєчасної сплати членських внесків до українських та міжнародних організаціях згідно з умовами участі в них;

21)  розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Акціонера, готує у зв’язку з цим необхідні матеріали;

22)  вирішує питання професійного та соціального розвитку працівників НСТУ;

23) приймає рішення щодо скликання позачергових зборів Наглядової Ради;

24)  приймає рішення з інших питань поточної діяльності НСТУ, які виносяться на розгляд Головою Правління.

67.  Рішення Правління оформлюються у вигляді протоколу, який підписують усі члени Правління, присутні на засіданні. Члени Правління, які не згодні з прийнятим рішенням, мають право письмово викласти свої заперечення або окрему думку, що є невід’ємним додатком до протоколу.

68.  На підставі рішень, прийнятих Правлінням, Голова Правління видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності НСТУ.

69.  Голова Правління діє без довіреності від імені НСТУ та вчиняє правочини від імені НСТУ в межах повноважень, передбачених законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами НСТУ.

70.  Голова Правління в межах повноважень, визначених цим Статутом, чинним законодавством та внутрішніми документами НСТУ: 

1)    організовує роботу та виконання рішень Правління, головує на його засіданнях;

2)    визначає обов’язки членів  Правління;

3)    організовує та забезпечує ведення, облік та зберігання протоколів засідань Правління.

4)    здійснює добір кадрів НСТУ, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників НСТУ;

5)    призначає та звільняє з посад працівників НСТУ, приймає рішення щодо їх заохочення та накладення дисциплінарних стягнень (крім керівників відокремлених структурних підрозділів);

6)    визначає тарифні ставки працівників НСТУ, в межах розмірів, встановлених Наглядовою Радою;

7)    видає довіреності від імені НСТУ, в тому числі працівникам НСТУ та керівникам відокремлених структурних підрозділів;

8)    бере участь у підготовці колективного договору НСТУ, підписує його та забезпечує його виконання з боку роботодавця;

9)    приймає рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна, послуг, робіт що є предметом такого правочину, становить до 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності НСТУ;

10)  розпоряджається майном та коштами НСТУ в межах, визначених цим Статутом та Положенням про Правління.

11)  відкриває поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном, в органах державного казначейства України для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій НСТУ;

12)  затверджує внутрішні документи НСТУ, крім тих, затвердження яких віднесено цим Статутом до компетенції органів управління НСТУ;

13)  видає накази та розпорядження, які є обов’язковими для працівників  НСТУ;

14)  здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, цим Статутом, положенням про Правління та контрактом;

71.  Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Голови Правління визначаються у контракті.

72.  Відповідальність за зберігання документів НСТУ покладається на Голову Правління, керівників відокремлених структурних підрозділів та на головного бухгалтера і головних бухгалтерів відокремлених структурних підрозділів - щодо документів бухгалтерського обліку  і фінансової звітності.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

73.  Ревізійна комісія складається з 5 осіб та є органом НСТУ, який контролює фінансово-господарську діяльність Правління.

74.  Ревізійна комісія під час здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління перевіряє:

1) достовірність даних, що містяться у річній фінансовій звітності НСТУ;

2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності;

3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;

4) дотримання Правлінням повноважень щодо розпорядження майном НСТУ та проведення фінансових операцій від імені НСТУ;

5) своєчасність та правильність проведення розрахунків за зобов’язаннями НСТУ;

6) зберігання коштів та матеріальних цінностей;

7) використання коштів НСТУ;

8) фінансовий стан НСТУ.

75.  Ревізійна комісія обирається Наглядовою радою строком на чотири роки. Порядок формування Ревізійної комісії, а також вимоги до членів та Голови Ревізійної комісії встановлюються положенням про Ревізійну комісію, що затверджується Наглядовою радою.

76.  Членом Ревізійної комісії не може бути посадова особа органу управління НСТУ.

77.  Права та обов'язки членів Ревізійної комісії, порядок та підстави дострокового припинення їх повноважень  визначаються законодавством, цим Статутом, положенням про Ревізійну комісію, а також договорами, що укладаються з Головою та кожним членом Ревізійної комісії.

78.  Ревізійна комісія НСТУ відповідно до покладених на неї завдань проводить планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності НСТУ. Порядок проведення перевірок та організації роботи Ревізійної комісії, регулюються Положенням про Ревізійну комісію.

79.  За результатами проведення планових та позапланових перевірок ревізійна комісія приймає рішення (висновок), яке затверджується Акціонером та оприлюднюється на офіційному веб-сайті НСТУ.

80.  Посадові особи органів НСТУ на вимогу Ревізійної комісії  зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність НСТУ.

81.  Засідання ревізійної комісії проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць, а також перед початком перевірок та за їх результатами.

82.  Засідання ревізійної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів. Рішення ревізійної комісії ухвалюються більшістю голосів від загального складу ревізійної комісії. При однаковій кількості голосів голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

83.  Ревізійна комісія повідомляє про результати проведених нею перевірок Наглядову раду НСТУ.

ПРОГРАМНА ПОЛІТИКА

84.  НСТУ здійснює мовлення не менше ніж на двох загальнонаціональних каналах мовлення багатоканальної ефірної телемережі (суспільно-політичному та культурно-освітньому), на регіональних каналах мовлення багатоканальної ефірної телемережі та не менше ніж на трьох загальнонаціональних ефірних радіоканалах (суспільно-політичному, культурно-освітньому, молодіжному).

НСТУ також забезпечує поширення інформації у мережі Інтернет, в тому числі онлайн.

85.  Програмна політика НСТУ спрямовується на досягнення мети, завдань її діяльності.

86.  НСТУ є незалежною у визначенні змісту програм та передач, у тому числі щодо поширення суспільно необхідної інформації.

87.  НСТУ не зобов’язана висвітлювати діяльність органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб.

88.  Діяльність НСТУ під час виборчого процесу, регулюється законодавством про вибори.

89.  Програми НСТУ становлять не менше 75 відсотків національного та європейського (країн, що ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення) виробництва щодобового ефірного мовлення.

90.  Зобов’язання НСТУ щодо поширення офіційних виступів і заяв вищих посадових осіб держави визначаються виключно Законом. 

РЕДАКЦІЙНА РАДА ТА РЕДАКЦІЙНИЙ СТАТУТ

91.  Редакційна рада НСТУ формується з числа працівників НСТУ у складі п’ятнадцяти осіб: п’яти осіб, які призначаються Наглядовою радою, п’яти осіб, які обираються загальними зборами творчого колективу НСТУ, і п’яти осіб, які призначаються на конференції редакційних рад відокремлених структурних (регіональних) підрозділів НСТУ.

92.  Редакційна рада відокремленого (регіонального) структурного підрозділу НСТУ формується у складі шести осіб: трьох осіб, які призначаються Правлінням НСТУ, і трьох осіб, які призначаються загальними зборами творчого колективу відповідного відокремленого (регіонального) структурного підрозділу НСТУ.

93.  На Редакційну раду покладається:

1)    розробка та подання на затвердження Наглядовій раді редакційного статуту НСТУ;

2)    контроль за дотриманням телерадіожурналістами редакційного статуту;

3)    контроль за дотриманням прав телерадіожурналістів, вимог щодо заборони цензури та втручання у редакційну та професійну діяльність НСТУ;

4)    внесення на розгляд Наглядової ради питання про відсторонення посадових осіб від управління НСТУ або її окремими підрозділами осіб, які порушували редакційний статут та/або вимоги законодавства щодо прав телерадіожурналістів, заборони цензури і втручання у редакційну та професійну діяльність НСТУ, про призначення службового розслідування і звільнення цих осіб відповідно до закону та цього Статуту в разі підтвердження наявності зазначених порушень.

94.  Редакційний статут НСТУ має містити визначені законодавством основні вимоги до створення та поширення інформації, зокрема, щодо забезпечення плюралізму думок та поглядів, визначати засади діяльності Редакційної ради та Редакційних рад відокремлених (регіональних) структурних підрозділів НСТУ. Редакційний статут НСТУ затверджується Наглядовою радою за поданням Редакційної ради.

95.  Редакційний статут НСТУ оприлюднюється на офіційному веб-сайті НСТУ. Копія редакційного статуту протягом семи днів з часу його прийняття або внесення змін до нього надсилається до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

МАЙНО ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

96.  Майно НСТУ складають основні фонди, оборотні засоби, кошти, майнові права, зокрема право господарського відання майном, переданим НСТУ на праві господарського відання, та право постійного користування земельними ділянками, інші матеріальні та нематеріальні активи, цінні папери, а також інші активи, відображені в бухгалтерському обліку НСТУ.

97.  Здійснення управління державним майном, що не увійшло до статутного капіталу НСТУ у процесі перетворення, покладається на Акціонера та закріплюється за НСТУ на праві господарського відання.

98.  НСТУ не має права безоплатно передавати майно та земельні ділянки іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом.

99.  НСТУ має право володіти, користуватися та розпоряджатися майном, набутим за рахунок коштів від власної господарської діяльності, з урахуванням обмежень, встановлених Законом.

100. Відчуження та списання переданого НСТУ майна, крім нерухомого, здійснюються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

101. Майно НСТУ формується за рахунок:

1)    майна, внесеного засновником до статутного капіталу НСТУ;

2)    доходів, отриманих у результаті провадження господарської діяльності, в тому числі від продажу власної теле- і радіопродукції, плати за користування авторськими та суміжними правами;

3)    абонентської плати, що сплачується за послуги НСТУ в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

4)    коштів, що надходять від розміщення цінних паперів, майнових і немайнових прав, в тому числі від інтелектуальної власності, іншого майна;

5)    доходів, отриманих від операцій з цінними паперами;

6)    кредитів та позик;

7)    капітальних вкладень;

8)    надходжень з державного та місцевих бюджетів;

9)    благодійних (доброчинних) внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних чи фізичних осіб, міжнародних урядових та неурядових організацій тощо;

10)  іншого майна та майнових прав, набутих НСТУ на законних підставах;

11)  інших надходжень, не заборонених законодавством.

102. Держава забезпечує належне фінансування НСТУ, яке передбачається окремим рядком у Державному бюджеті України та становить не менше 0,2 відсотка видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік.

103. Грошові кошти, що отримані  для забезпечення формування майна НСТУ не можуть, будь-яким чином, вплинути на здійснення виробництва та трансляцію передач та програм НСТУ.

104. Прибуток НСТУ утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття всіх витрат, пов’язаних з діяльністю НСТУ, сплати відсотків за кредитами банків, облігаціями та іншими запозиченнями (зобов’язаннями), а також передбачених законом податків і зборів.

105. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні НСТУ та спрямовується, зокрема, за такими напрямками:

забезпечення створення власного продукту, зокрема на переоснащення засобів виробництва;

підвищення кваліфікації журналістів, інших працівників, які беруть участь у створенні власного продукту;

підвищення заробітної прати та покращення умов праці трудового колективу;

придбання майнових прав (ліцензій) на об’єкти інтелектуальної власності.

106. За рахунок чистого прибутку НСТУ може створювати та формувати резервний капітал, фонди розвитку, інші фонди відповідно до законодавства, накопичувати нерозподілений прибуток, покривати збитки тощо.

107. Порядок розподілу прибутків і покриття збитків НСТУ визначається рішенням Акціонера відповідно до законодавства та цього Статуту.

108. НСТУ не спрямовує частину чистого прибутку за підсумками  календарного року на виплату дивідендів.

ПЛАНУВАННЯ, ОБЛІК, АУДИТ І ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

109. НСТУ веде бухгалтерський, податковий, статистичний, оперативний та управлінський облік результатів своєї господарської діяльності, а також веде діловодство, документообіг та проводить інформаційно-аналітичну роботу в порядку, передбаченому законодавством, та внутрішніми документами НСТУ.

110. Основними плановими документами НСТУ є:

річний план діяльності НСТУ;

фінансовий план.

111. Річний план діяльності НСТУ складається Правлінням відповідно до основних напрямків діяльності НСТУ, визначених Наглядовою радою, та подається на затвердження Наглядовій раді.

112. Відповідно до фінансового плану  НСТУ отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до цього Статуту. Складання, затвердження та контроль за виконанням фінансового плану здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

113. Перший фінансовий рік НСТУ починається з дати його державної реєстрації і закінчується 31 грудня року державної реєстрації НСТУ. Наступний фінансовий рік відповідає календарному року.

114. Складання та подання фінансової, бюджетної, податкової, статистичної та іншої звітності НСТУ здійснюється відповідно до законодавства.

115. Показники окремих балансів і відповідних форм звітності відокремлених структурних підрозділів включаються до балансу НСТУ і відповідних форм звітності.

116. Фінансові результати діяльності НСТУ визначаються на підставі:

щорічного (загального) звіту про діяльність НСТУ, який містить інформацію, зокрема, про виконання НСТУ у звітному періоді річного плану діяльності НСТУ;

звіту про фінансово-господарську діяльність НСТУ (річний звіт);

звіту про виконання фінансового плану.

117. НСТУ не пізніше 1 березня кожного року подає до Кабінету Міністрів України звіт про фінансово-господарську діяльність НСТУ (річний звіт).

118. НСТУ складає статистичну звітність, подає її в установленому порядку та обсязі органам державної статистики, а також забезпечує подання консолідованої фінансової звітності іншим органам відповідно до законодавства.

119. Звіт про виконання обов’язків НСТУ щодо управління об’єктами державної власності подається центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного і соціального розвитку, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

120. НСТУ щороку проходить обов’язковий аудит річної фінансової звітності.

121. Аудиторська фірма визначається Наглядовою радою за результатами проведення конкурсу. Видатки на проведення аудиту здійснюються за рахунок НСТУ.

122. Посадові особи НСТУ зобов'язані забезпечити доступ аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності НСТУ.

123. За результатами аудиту аудитор складає висновок, який надсилається Акціонеру, Наглядовій раді та Голові Правління.

124.          Обов’язкова фінансова звітність та результати щорічного аудиту оприлюднюються у друкованих та електронних засобах масової інформації, а також на офіційному веб-сайті НСТУ. Щорічний (загальний) звіт про діяльність НСТУ оприлюднюється також на офіційному сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

 125.Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку та фінансової звітності НСТУ, своєчасне надання відомостей про діяльність НСТУ, що надаються Акціонеру, кредиторам і в засоби масової інформації, несе Правління.

126.          Керівники відокремлених структурних підрозділів несуть відповідальність, передбачену законом, за забезпечення належної організації бухгалтерського обліку, збереження бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського та податкового обліку, фінансової, податкової та статистичної звітності протягом встановленого законодавством строку, за порушення фінансової, розрахунково-платіжної і касової дисципліни, за повноту та достовірність складеного фінансового плану, окремого балансу, оперативної, фінансової, статистичної і податкової звітності, а також за своєчасність її подання відповідним органам НСТУ, за своєчасну сплату податків і зборів до бюджетів відповідно до законодавства, цього Статуту та положень про відокремлені структурні підрозділи.

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ

127. Формування статутного капіталу НСТУ здійснюється шляхом придбання (оплати) вартості акцій за рахунок майна, майнових прав та нематеріальних активів, що мають грошову оцінку, Національної телекомпанії України.

128. Вартість майна та майнових прав, внесених в оплату акцій під час утворення НСТУ, визначено на підставі зведеного акта оцінки майна з урахуванням особливостей, встановлених законодавством.

129. Статутний капітал НСТУ становить ___________________________ гривень, який поділяється на ________________ простих іменних акцій номінальною вартістю__________ гривень кожна.

130. Збільшення або зменшення статутного капіталу здійснюється відповідно до законодавства.

131. НСТУ випускає акції в бездокументарній формі на весь розмір статутного капіталу і проводить реєстрацію їх випуску в установленому законодавством порядку.

132. Акціонер не може відчужувати належні йому акції, передавати в управління, заставу, використовувати для формування статутного (складеного) капіталу суб’єктів господарювання та вчиняти щодо них інші правочини, наслідком яких може бути їх відчуження з державної власності.

133. НСТУ має право випускати та реалізовувати цінні папери, а також придбавати цінні папери інших суб’єктів господарювання в порядку і способами, визначеними законодавством.

134. Обслуговування випуску акцій НСТУ, облік та підтвердження права власності на такі акції здійснюється відповідно до законодавства.

СТРУКТУРА

135. Структура НСТУ базується на принципах:

ефективності реалізації завдань і мети НСТУ;

удоступнення суспільного мовлення через найбільш поширені технологічні платформи;

запровадження конвергентних мультимедійних платформ;

оптимізації діяльності телерадіожурналістів;

забезпечення ефективної системи управління.

136. НСТУ складається з Центральної дирекції, яка знаходиться у місті Києві, та відокремлених структурних підрозділів, в тому числі регіональних.

137. Відокремлений структурний підрозділ діє відповідно положення про такий підрозділ, затвердженого Правлінням.

138. Відокремлений структурний підрозділ очолює його керівник, який призначається на конкурсній основі Правлінням та здійснює свої повноваження відповідно до положення про такий підрозділ, на підставі і в межах довіреності, виданої Головою Правління.

139. Керівник відокремленого структурного підрозділу бере участь у підготовці колективного договору відповідного відокремленого структурного підрозділу, підписує цей договір та забезпечує його виконання з боку роботодавця.

140. НСТУ в своїй структурі може мати структурний підрозділ, який забезпечує мовлення за межами України.

141. Керівник відокремленого структурного підрозділу несе відповідальність згідно з чинним законодавством України, положенням про такий підрозділ та іншими внутрішніми документами НСТУ.

142. Відповідальними за телевізійне та радіомовлення, та інші аудіовізуальні послуги є відповідні структурні підрозділи НСТУ згідно з затвердженими положеннями про них. Відповідальними за регіональне телерадіомовлення є відокремлені (регіональні) структурні підрозділи НСТУ.

143. При НСТУ можуть бути створені громадські ради та інші дорадчі органи за рішенням Наглядової ради, яка визначає порядок їх діяльності та формування складу.

ТРУДОВИЙ ТА ТВОРЧИЙ КОЛЕКТИВ

144. Трудовий колектив НСТУ становлять усі фізичні особи, які беруть участь у її діяльності та діяльності її відокремлених структурних підрозділів на основі трудового договору (контракту) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівників з НСТУ.

145. Правовий статус трудового колективу НСТУ визначається законодавством.

146. Повноваження трудового колективу НСТУ реалізуються загальними зборами трудового колективу, зборами трудових колективів відокремлених структурних підрозділів або шляхом використання представницької демократії - конференції трудового колективу, що проводяться не рідше одного разу на рік.

147. Загальні збори трудового колективу вважаються правомочними, якщо в них бере участь більш як половина загальної кількості членів колективу, а конференція – не менш як дві третини делегатів.

148. Загальні збори або конференція трудового колективу НСТУ:

вирішують нагальні питання діяльності НСТУ;

розглядають і схвалюють проект колективного договору НСТУ та уповноважує свого представника на його підписання;

заслуховують інформацію про виконання сторонами колективного договору НСТУ;

здійснюють інші повноваження відповідно до законодавства.

149. На зборах трудового колективу відокремленого структурного підрозділу:

вирішуються нагальні питання діяльності НСТУ та відокремленого структурного підрозділу;

розглядається і схвалюється проект колективного договору структурного підрозділу та уповноважується представник трудового колективу на його підписання;

заслуховується інформація про виконання сторонами колективного договору.

150. Рішення загальних зборів трудового колективу (конференції) приймається простою більшістю голосів присутніх на них членів трудового колективу шляхом відкритого голосування.

151. Захист і представництво інтересів трудового колективу НСТУ здійснює профспілковий орган, який уповноважений представляти його інтереси.

152. Профспілкові організації, як суб'єкти соціального діалогу, реалізують правовий статус через свої виборні органи, які виступають представниками відокремлених структурних підрозділів та трудового колективу НСТУ у відповідності до та статутів профспілкових організацій.

153. Регулювання виробничих, трудових та соціальних відносин трудового колективу НСТУ з роботодавцем здійснюється шляхом укладення колективного договору.

154. Колективні договори можуть укладатися в відокремлених структурних підрозділах, в межах компетенції цих підрозділів.

155. Порядок укладання колективних договорів визначається законодавством та сторонами в межах їх компетенції.

156. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (міжгалузевими) угодами.

157. Творчий колектив НСТУ складається з телерадіожурналістів.

158. Творчий колектив НСТУ має право відстоювати інтереси телерадіожурналістів та здійснювати контроль за отриманням їхніх прав, вимог щодо заборони цензури і втручання у творчу діяльність НСТУ.

159. Збори творчого колективу НСТУ обирають п’ять членів редакційної ради НСТУ.

160. Збори творчого колективу відокремленого (регіонального) структурного підрозділу НСТУ обирають трьох осіб до складу Редакційної ради відповідного підрозділу НСТУ.

161. Телерадіожурналісти мають право:

брати участь у зборах творчого колективу НСТУ, вносити пропозиції щодо розгляду ними питань;

пропонувати кандидатури до складу редакційної ради НСТУ (редакційної ради відповідного відокремленого (регіонального) структурного підрозділу НСТУ), бути обраним до її складу;

звертатися до Редакційної ради (редакційної ради відповідного відокремленого (регіонального) структурного підрозділу НСТУ) щодо порушень своїх прав або прав інших телерадіожурналістів, вимог щодо заборони цензури і втручання у творчу діяльність НСТУ, порушень редакційного статуту НСТУ.

162. Творчий колектив зобов'язаний дотримуватися програмної концепції НСТУ, керуватися цим Статутом.

163. Контроль за додержанням законодавства про працю покладається на Правління.

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

164. Зміни до цього Статуту вносяться Кабінетом Міністрів України за поданням Наглядової ради.

165. Рішення про припинення НСТУ приймається у встановленому Законом порядку.

Коли «Детектор медіа» тільки розпочинав роботу, найпопулярніші українські медіа ще дослухалися до темників. Але завдяки спільній боротьбі журналістів та суспільства це змінилося. Найпоказовіше: Україна пройшла шлях від державного телебачення до Суспільного.

Тепер наша команда прагне розширювати аудиторію та впливовість Суспільного мовлення заради ідей та ідеалів, які воно продовжує ілюструвати.

Запрошуємо приєднатися до нас у цьому завданні, ставши частиною Спільноти «Детектора медіа».
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Коментарі
оновити
Код:
Ім'я:
Текст:
Використовуючи наш сайт ви даєте нам згоду на використання файлів cookie на вашому пристрої.
Даю згоду