Держкомтелерадіо планує затвердити рецензований Фондом держмайна акт оцінки майна НТКУ 30 листопада

Держкомтелерадіо планує затвердити рецензований Фондом держмайна акт оцінки майна НТКУ 30 листопада

10:23,
4 Листопада 2016
3774

Держкомтелерадіо планує затвердити рецензований Фондом держмайна акт оцінки майна НТКУ 30 листопада

10:23,
4 Листопада 2016
3774
Держкомтелерадіо планує затвердити рецензований Фондом держмайна акт оцінки майна НТКУ 30 листопада
Держкомтелерадіо планує затвердити рецензований Фондом держмайна акт оцінки майна НТКУ 30 листопада
В Держкомтелерадіо розробили план заходів ІІ етапу реформування, спрямовані на утворення публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» в рамках реорганізації об’єднаної Національної телекомпанії України

Зокрема, цим планом передбачено, що 30 листопада 2016 року Держкомтелерадіо має затвердити рецензований Фондом держмайна України акт оцінки майна НТКУ та перелік майна, що не увійшло до статутного капіталу ПАТ НСТУ.

Також відповідно до плану заходів, якщо уряд затвердить статут ПАТ НСТУ до кінця грудня і на 1 січня 2017 року буде складено передавальний баланс НТКУ, то 6 січня вже може відбутися державна реєстрація юридичної особи ПАТ НСТУ.

Сайт «Суспільне мовлення» друкує план заходів повністю:

Інформація

про заходи ІІ етапу реформування, спрямовані на утворення публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – ПАТ НСТУ)

в рамках реорганізації об’єднаної Національної телекомпанії України (далі – НТКУ) 

№ з/п

Напрями

Фактичне виконання

Заходи

Крайній термін/ примітки

І

Прийняття рішення про реорганізацію НТКУ шляхом перетворення в ПАТ НСТУ

30.09.2016

Держкомтелерадіо прийнято рішення про реорганізацію НТКУ шляхом перетворення у ПАТ НСТУ та затверджено персональний склад комісії з перетворення НТКУ (наказ Держкомтелерадіо від 30.09.2016 № 177)

 

30.09.2016

07.10.2016

Наказ Держкомтелерадіо від 30.09.2016 № 177 зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до НТКУ встановлений до 21.12.2016

 

05.10.2016

ІІ

Визначення вартості статутного капіталу ПАТ НСТУ

29.08.2016

Наказом Держкомтелерадіо від 29.08.2016 № 161 «Деякі питання утворення публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» з метою проведення оцінки майна НТКУ для визначення розміру статутного капіталу ПАТ НСТУ утворено у НТКУ інвентаризаційну комісію, затверджено персональний її склад та визначено дату попередньої інвентаризації необоротних активів НТКУ – 31.08.2016 та дату проведення оцінки майна НТКУ – 30.09.2016

 

30.08.2016

31.08.2016

Проведено попередню інвентаризацію необоротних активів НТКУ

 

31.08.2016

20.09.2016

Затверджені матеріали попередньої інвентаризації необоротних активів НТКУ передано до Фонду державного майна України (далі - ФДМУ)

25.09.2016

26.09.2016

ФДМУ внесено зміни до укладених договорів з відібраними на конкурсних засадах суб’єктами оціночної діяльності щодо дати оцінки необоротних активів НТКУ

25.09.2016

30.09.2016

Проведено повну інвентаризацію майна НТКУ

 

30.09.2016

25.10.2016

Подано затверджені матеріали повної інвентаризації майна НТКУ до ФДМУ

 

25.10.2016

 

Проведення суб’єктами оціночної діяльності незалежної оцінки майна НТКУ та подання до ФДМУ для рецензування звітів про оцінку майна НТКУ разом з висновком про вартість майна

04.11.2016

 

Рецензування ФДМУ звітів про оцінку майна НТКУ

 

17.11.2016

 

Складання НТКУ передавального балансу на дату оцінки та переоцінка необоротних активів

 

21.11.2016

 

Складання комісією з перетворення НТКУ акту оцінки майна НТКУ та подання його на рецензування до ФДМУ

 

24.11.2016

 

Затвердження Держкомтелерадіо рецензованого ФДМУ акту оцінки майна НТКУ

 

30.11.2016

 

Затвердження Держкомтелерадіо переліку майна, що не увійшло до статутного капіталу ПАТ НСТУ

 

30.11.2016

ІІІ

Підготовка нормативних актів для забезпечення діяльності ПАТ НСТУ

13.10.2016

Держкомтелерадіо за участю наглядової ради НСТУ та з урахуванням рекомендацій експертів Ради Європи і представників громадськості у медіа сфері розроблено проект статуту ПАТ НСТУ та відповідний проект постанови КМУ про його затвердження, який відповідно до регламенту КМУ подано на погодження до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Міністерства інформаційної політики України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Фонду державного майна України

28.10.2016

 

Подання проекту постанови КМУ про затвердження статуту ПАТ НСТУ на правову експертизу до Міністерства юстиції

21.11.2016

 

Внесення проекту постанови КМУ про затвердження статуту ПАТ НСТУ на розгляд Уряду

05.12.2016

 

Затвердження Кабінетом Міністрів України статуту ПАТ НСТУ

до кінця грудня 2016

 

Держкомтелерадіо за участю наглядової ради НСТУ та з урахуванням рекомендацій експертів Ради Європи і представників громадськості у медіа сфері розроблені Положення про: Наглядову раду ПАТ НСТУ; Правління ПАТ НСТУ; Ревізійну комісію ПАТ НСТУ; Обрання голови та членів правління ПАТ НСТУ

проекти актів затверджуються Акціонером після реєстрації ПАТ НСТУ (початок січня 2017)

ІV

Державна реєстрація ПАТ НСТУ

 

Складання станом на 01.01.2017 передавального балансу НТКУ

04.01.2017

 

Затвердження Держкомтелерадіо передавального балансу НТКУ

05.01.2017

 

Державна реєстрація ПАТ НСТУ

06.01.2017

V

Реєстрація випуску акцій ПАТ НСТУ

 

Подання до НКЦПФР заяви про реєстрацію випуску акцій ПАТ НСТУ з відповідним пакетом копій документів (рішень засновника про створення ПАТ НСТУ і затвердження його статуту, рішення Акціонера про випуск акцій ПАТ НСТУ, статуту ПАТ НСТУ, акту оцінки майна та рішення про його затвердження, балансу ПАТ НСТУ, засвідченого підписами й печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми) станом на дату державної реєстрації ПАТ НСТУ та інших)

 

протягом 10 днів з дня державної реєстрації ПАТ НСТУ

16.01.2017

 

Проведення НКЦПФР реєстрації випуску акцій ПАТ НСТУ та оформлення свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ПАТ НСТУ

протягом 25 робочих днів з дати отримання заяви про реєстрацію випуску акцій

17.02.2017

 

Забезпечення фінансування ПАТ НСТУ

 

Розроблення та затвердження порядків використання коштів відповідно до ст. 20 п. 7 Бюджетного кодексу України за програмами:

 - 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» (поданий НТКУ проект порядку опрацьовується в Держкомтелерадіо);

 - 1701370 «Забезпечення підготовки та проведення пісенного конкурсу «Євробачення – 2017»

протягом місяця з дня прийняття Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», але не раніше 01.01.2017

 

Внесення змін до мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету відповідно до Наказу Мінфіну від 24.12.2012 № 1407 для включення ПАТ НСТУ та її відокремлених структурних підрозділів до Єдиного реєстру як одержувачів бюджетних коштів з присвоєнням їм відповідного коду

протягом тижня після державної реєстрації ПАТ НСТУ

 

Розроблення та затвердження спільним наказом з Міністерством фінансів України паспортів бюджетних програм відповідно ст. 20 п. 8 Бюджетного кодексу України за бюджетними програмами:

 - 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України»;

 - 1701370 «Забезпечення підготовки та проведення пісенного конкурсу «Євробачення – 2017»

протягом тижня після затвердження порядків використання коштів

 

Відповідно до постанови КМУ від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» та Розпису державного бюджету на відповідний рік, який доводиться до Держкомтелерадіо як головного розпорядника коштів на початку бюджетного періоду,:

- доведення одержувачам лімітних довідок;

- затвердження кошторисів, планів асигнувань;

- погодження планів використання коштів

протягом тижня після отримання від Державної казначейської служби України Розпису Державного бюджету на 2017 рік

Нагадаємо, Кабінет Міністрів 3 листопада 2016 року на позачерговому засіданні підтримав пропозиції щодо повноцінного фінансування ПАТ НСТУ та міжнародного конкурсу «Євробачення» під час розгляду проекту бюджету на 2017 рік, підготовленого до другого читання за підсумками опрацювання зауважень та пропозицій Верховної Ради.

1 листопада 2016 року генеральний директор Національної телекомпанії України Зураб Аласанія написав заяву на звільнення за власним бажанням. Він не згоден з тим, що суспільне мовлення, яке має постати наступного року, буде недофінансоване на значну суму.

Як повідомляв сайт «Суспільне мовлення», 2 листопада 2016 року Кабінет Міністрів також погодив звільнення генерального директора Національної телекомпанії України Зураба Аласанії.

Нагадаємо, коаліція «За суспільне мовлення» 1 листопада у відкритому зверненні висунула вимогу припинити саботаж реформи суспільного мовлення в Україні.

Коли «Детектор медіа» тільки розпочинав роботу, найпопулярніші українські медіа ще дослухалися до темників. Але завдяки спільній боротьбі журналістів та суспільства це змінилося. Найпоказовіше: Україна пройшла шлях від державного телебачення до Суспільного.

Тепер наша команда прагне розширювати аудиторію та впливовість Суспільного мовлення заради ідей та ідеалів, які воно продовжує ілюструвати.

Запрошуємо приєднатися до нас у цьому завданні, ставши частиною Спільноти «Детектора медіа».
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Коментарі
оновити
Код:
Ім'я:
Текст:
Використовуючи наш сайт ви даєте нам згоду на використання файлів cookie на вашому пристрої.
Даю згоду