Постанова уряду про НСТУ у формі ПАТ не суперечить Конституції, лише кільком законам – висновок Мін'юсту

pravdaua.com

Зокрема у Висновку йдеться про те, що проект постанови не відповідає Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», а саме в частині: «організаційно-правової форми, у якій здійснює діяльність НСТУ». На думку Мін'юсту, створенню НСТУ у запропонованій проектом постанови формі акціонерного товариства, 100% акцій якого належить державі, має передувати внесення змін до Закону про СМ.

У зв'язку з тим, що проект не відповідає вимогам нормопроектувальної техніки, постанова в цілому потребує перегляду.

Водночас у проекті не виявлено положень, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

В узагальненому висновку Мін'юсту зазначено, що проект постанови «погоджено із зауваженнями щодо невідповідності проекту актам законодавства, що мають вищу юридичну силу, та вимогам нормо проектувальної техніки».

До проекту в цілому висловлені наступні застереження щодо функцій наглядової ради.

«Запропоноване проектом постанов утворення НСТУ у організаційно-правовій формі публічного акціонерного товариства, концептуально не узгоджується з юридичною природою акціонерного товариства з огляду на наступне. Відповідно до статей 7, 12, 13 Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення України” органами управління НСТУ є: наглядова рада, правління та ревізійна комісія. Інших органів управління та їх повноважень не передбачено. Тоді як відповідно до статей 32,33 Закону України “Про акціонерні товариства” загальні збори є вищим органом акціонерного товариства», – кажуть у Мін'юсті.

«Крім того, утворення НСТУ у формі акціонерного товариства, єдиним акціонером якого є держава, не забезпечить дотримання принципу незалежності управління та поточної діяльності від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, політичних партій, підприємства, установ, організацій, фізичних осіб, який передбачений п.6 ст.3 Закону про См, оскільки управління корпоративними правами держави у статутному капіталі акціонерного товариства, заснованого на державній власності, є компетенцією відповідного уповноваженого органу управління – міністерства або іншого органу виконавчої влади», – йдеться у висновку Мін'юсту.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України визначив організаційно-правову форму майбутнього суспільного мовника як публічне акціонерне товариство (ПАТ).

«Суспільне мовлення»

comments powered by Disqus