У НТКУ презентовано swot-аналіз «Суспільне мовлення: форма юридичної особи»

heritage.com.ua

Крім того, swot-аналіз описує принципи суспільного мовлення, серед яких: пріоритет суспільних інтересів над комерційними та політичними, вільне вираження поглядів, думок і переконань, незалежність управління та поточної діяльності від органів влади та місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, політичних партій, установ, організацій та фізичних осіб, участі громадськості в управлінні, формуванні програмної політики, прозорості та відкритості діяльності.

На думку юриста, в першу чергу потрібно: мінімізувати втручання держави на господарському рівні, захистити майно/основні фонди від рейдерства, захистити мовника від «вказівок згори», забезпечити незалежний зовнішній контроль над діяльністю, забезпечити прозорість і підзвітність перед суспільством.

У swot-аналізі Ігор Розкладай порівняв мету діяльності, статутний капітал, майно, розподіл прибутку, управління тощо у разі, якщо буде створено НСТУ у формі публічного-акціонерного товариства, державного підприємства або державної установи, назвав найбільші загрози. Зокрема, НСТУ у формі держпідприємства може бути приватизоване відповідно до плану приватизації, за умови, якщо не внесено в перелік об’єктів, що не підлягають приватизації. «А суспільне мовлення в такий перелік не внесено!!!», – наголошує він.

Юрист запропонував вносити пропозиції до презентованого swot-аналізу.

Нагадаємо, на НТКУ працює робоча група з розробки стратегії НСТУ, члени якої створили 9  тематичних підгруп з метою опрацювання важливих тем  та напрямків для здійснення подальших кроків і побудови суспільного мовлення.

Закон України «Про суспільне телебачення і радіомовлення України» вступив у силу 14 травня 2014 року.

SWOT-ана́ліз широко застосовується у процесі стратегічного планування, що полягає в розділенні чинників і явищ на чотири категорії: сильних (Strengths) і слабких (Weaknesses) сторін проекту, можливостей (Opportunities), що відкриваються при його реалізації, та загроз (Threats), пов'язаних з його здійсненням.

«Суспільне мовлення»

comments powered by Disqus