7 надихаючих цитат від Стіва Джобса (24.02.1955-05.10.2011)

If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle. As with all matters of the heart, you’ll know when you find it. And, like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on.

Якщо ви ще не знайшли – продовжуйте шукати. Не зупиняйтеся. Як і з усім вкрай особистим ви відчуєте, коли знайдете. І, як і усі величні стосунки, те, що ви  нарешті знайшли, ставатиме з роками все кращим і кращим.

When I was 17, I read a quote that went something like: “If you live each day as if it your last, someday you’ll most certainly be right”. It made an impression for me, and since then for the past 33 years I have looked in the mirror every morning and asked myself: “If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today?” And whenever the answer has been “No” for too many days in row, I know I need to change something.

Коли мені було 17, я прочитав одну цитату, щось на кшалт: «Якщо ти живеш кожен день, як останній, одного дня ти, вочевидь, виявишся правий». Це вразило мене, і з того часу наступні 33 роки я дивився у дзеркало кожного дня і запитував себе: «Якщо сьогодні останній день мого життя, то чи хотів би я зробити те, що збирався зробити сьогодні?». І кожного разу, колі відповідь була «Ні» протягом надто багатьох днів поспіль, я розумів потрібно щось змінювати.

We don’t get a chance to do that many things, and every one should be really excellent. Because this is our life.

Ми не даємо шансу настільки багатьом речам у нашому життіхоча кожна з них повинна була б стати справді надзвичайною. О так, це наше життя.

Сайт Apple сьогодні. Фото: Apple.

I want to put a ding in the univerce.

Я хочу пролунати на увесь Всесвіт.

Being the richest man in the cementery doesn’t matter to me. Going to bed at night saying we’ve done something wonderful, that’s what matters to me.

Стати найбагатшою людиною серед похованих на кладовищі не означає для мене нічого. Йти до ліжка увечорі з думкою, що ми зробили щось надзвичайне  означає для мене все.

Design is not just it looks like. Design is how it works.

Дизайн це не тільки «який це має вигляд». Дизайн це «як це працює».

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma – which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of other’s opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.  

Наш час – обмежений. Не витрачайте його на те, щоб проживати чужі життя. Не дайте догмам зловити вас у пастку – жити так, як думають інші люди. Не дозвольте гуркоту поглядів на життя інших людей заглушити ваш внутрішній голос. І найважливіше. Знайдіть сміливість йти за своїм серцем та внутрішнім голосом. Лише вони точно знають, ким насправді ви хочете стати. Все інше – другорядне.

Переклад: Яна Рибальська

Стів Джобс (24.02.1955-05.10.2011)

comments powered by Disqus

Автори

К