ПОСТАНОВА

Про утворення публічного акціонерного товариства

“Національна суспільна телерадіокомпанія України”

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити публічне акціонерне товариство “Національна суспільна телерадіокомпаніяУкраїни” (далі — товариство), 100 відсотків акцій якого належить державі.

2. Установити, що:

статутний капітал товариства формується за рахунок майна  Національної телекомпанії, Національної радіокомпанії, Державної телерадіокомпанії “Всесвітня служба “Українське телебачення і радіомовлення”, Державної телерадіокомпанії “Культура”, обласних державних телерадіокомпаній, Державної телерадіомовної компанії “Крим”, державних організацій “Київська державна регіональнателерадіокомпанія”, “Севастопольська регіональна державна телерадіокомпанія”, Криворізька регіональна державна телерадіокомпанія “Криворіжжя”, “Новгород-Сіверська регіональна державна телерадіокомпанія “Сіверська” та Української студії телевізійних фільмів “Укртелефільм”, які ліквідуються;

повноваження з управління корпоративними правами держави стосовно товариства здійснює Державний комітет телебачення і радіомовлення.

3. Державному комітетові телебачення і радіомовлення:

1) підготувати та подати Кабінетові Міністрів України для затвердження проект статуту товариства;

2) забезпечити оформлення та підписання протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій товариства;

3) вжити заходів до реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій товариства;

4) забезпечити укладення договору про обслуговування емісії акцій між товариством та депозитарієм цінних паперів;

5) здійснити для формування статутного капіталу товариства закрите (приватне) розміщення першого випуску простих іменних акцій;

6) затвердити результати закритого (приватного) розміщення акцій товариства;

7) здійснити в установленому порядку заходи, пов’язані з утворенням товариства та його державною реєстрацією;

8) подати пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність із цією постановою та привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

4. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України                                                                    А. ЯЦЕНЮК

Інд. 28

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2014 р. № 693

ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, 
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 1995 р. № 129 “Питання Державного комітету телебачення і радіомовлення”.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2002 р. № 764 “Деякі питання Національної телекомпанії України” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 23, ст. 1121).

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 березня 2003 р. № 154 “Прозатвердження складу наглядової ради Національної телекомпанії України”.

4. Пункт 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 р. № 905  (Офіційний вісник України, 2003 р., № 25, ст. 1195).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. № 1235 “Деякі питання Національної радіокомпанії” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 38, ст. 2494).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1437 “Про внесення зміни до пункту 21 Статуту Національної радіокомпанії України” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 43, ст. 2837).

7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. № 975 “Прозатвердження складу наглядової ради Національної радіокомпанії”.

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 2010 р. № 272 “Питання Національної телекомпанії України” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 19, ст. 834).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2010 р. № 383 “Про внесення змін до Статуту Національної радіокомпанії України” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 41, ст. 1342).

10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 р. № 1992 “Прозатвердження нового складу наглядової ради Національної радіокомпанії”.

11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 р. № 1993 “Прозатвердження нового складу наглядової ради Національної телекомпанії”.

12. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 січня 2011 р. № 18 “Про внесення зміни до складу наглядової ради Національної телекомпанії”.

13. Пункт 37 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2012 р. № 868 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 71, ст. 2870).