Наглядова рада Суспільного мовлення створила два постійних комітети, які займатимуться винагородами та аудитом

25 жовтня 2017 року на черговому засіданні Наглядової ради ПАТ «НСТУ» було обрано членів комітетів НР Суспільного мовлення.

До складу комітету з питань призначень і винагород посадових осіб увійшло сім членів Наглядової ради: Володимир Бринзак, В’ячеслав Козак, Вадим Міський, Світлана Остапа, Наталія Скрипка і Євген Глібовицький.

Комітет з питань призначень і винагород посадових осіб вивчатиме питання:

  • розробка процедур  обрання/призначення посадових осіб ПАТ «НСТУ», які здійснює наглядова рада;
  • розробка політики ПАТ «НСТУ» у сфері винагород, включаючи політику щодо преміювання за підсумками роботи голови та членів Правління (систему показників ефективності), встановлення системи заохочень для управлінського персоналу;
  • розробка умов договорів з головою та членами Правління ПАТ «НСТУ»;
  • попередня оцінка відповідності кандидатів на посади, які призначаються Наглядовою радою, критеріями підбору, визначеним у внутрішніх документах ПАТ «НСТУ.

До складу Комітету з питань аудиту ввійшли три члени Наглядової ради: Тарас Аврахов, Ігор Хохич, Сергій Таран.

Комітет із питань аудиту готуватиме та вивчатиме наступні питання:

  • здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства, звітністю та управлінням ризиками
  • надання пропозицій щодо обрання Ревізійної комісії та контроль за її незалежністю;
  • визначення напрямів необхідного аудиту;
  • розробка конкурсних процедур з обрання аудиторської фірми для проведення щорічного аудиту.

При здійснення своїх функцій аудиторський комітет співпрацює з ревізійною комісією товариства, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором, прийняла рішення Наглядова рада НСТУ. 

Нагадаємо, у Статуті НСТУ зазначено: «49. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради. Порядок утворення і діяльності  комітетів встановлюється положенням про наглядову раду».

У Положенні про Наглядову раду НСТУ наголошено, що члени Наглядової ради зобов’язані особисто брати участь у засіданнях та її комітетів, до складу яких їх обрано, крім випадків неможливості взяти участь у засіданні за станом здоров’я або з інших поважних причин.

У V розділі Положення вказано, що наглядова рада утворює постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради.

«У складі наглядової ради обов’язково утворюються такі постійні комітети:

1) комітет з питань аудиту;

2) комітет з питань призначень і винагородпосадових осіб товариства.

3. Функції та повноваження постійних і тимчасових комітетів, їхній склад, порядок залучення інших осіб до роботи комітетів, а також інші питання, пов’язані з діяльністю комітетів, визначаються наглядовою радою під час ухвалення рішення про утворення відповідного комітету. У разінеобхідності, наглядова рада можерегламентувати порядок діяльностістворених нею комітетів у виглядіокремихположень про відповіднікомітети.

4. За результатами розгляду комітетом наглядової ради питань оформляється письмовий висновок, який підписується головою комітету та надсилається голові наглядової ради.

5. Наглядова рада приймає рішення з питань, що належать до компетенції комітетів з питань аудиту та з питань призначень і винагородпосадових осіб (у частині їх оплати праці) виключно на підставі та в межах пропозицій відповідного комітету. Якщо наглядова рада відхилила пропозицію комітету, вона зазначає мотиви свого рішення і передає його комітету для повторного  розгляду». 

comments powered by Disqus