Наглядова рада обрала голів постійних комітетів з питань призначень і винагород та аудиту

Зокрема головою комітету з питань призначень і винагород обрано Євгена Глібовицького, а комітету з питань аудиту – Ігоря Хохича. Крім того, В'ячеслав Козак вирішив перейти до комітету з питань аудиту і Наглядова рада підтримала його рішення.

Також члени Наглядової ради ухвалили положення про преміювання голови та членів правління ПАТ «НСТУ», яке було підготовлене комітетом з питань призначень та винагород.

Нагадаємо, 25 жовтня 2017 року на черговому засіданні Наглядової ради ПАТ «НСТУ» було створено комітети з питань призначень і винагород посадових осіб і комітету з питань аудиту, обрано членів цих комітетів.

До складу комітету з питань призначень і винагород посадових осіб увійшло сім членів Наглядової ради: Володимир Бринзак, В’ячеслав Козак, Вадим Міський, Світлана Остапа, Наталія Скрипка і Євген Глібовицький.

Комітет з питань призначень і винагород посадових осіб вивчатиме питання:

  • розробка процедур  обрання/призначення посадових осіб ПАТ «НСТУ», які здійснює наглядова рада;
  • розробка політики ПАТ «НСТУ» у сфері винагород, включаючи політику щодо преміювання за підсумками роботи голови та членів Правління (систему показників ефективності), встановлення системи заохочень для управлінського персоналу;
  • розробка умов договорів з головою та членами Правління ПАТ «НСТУ»;
  • попередня оцінка відповідності кандидатів на посади, які призначаються Наглядовою радою, критеріями підбору, визначеним у внутрішніх документах ПАТ «НСТУ.

До складу Комітету з питань аудиту ввійшли три члени Наглядової ради: Тарас Аврахов, Ігор Хохич, Сергій Таран.

Комітет із питань аудиту готуватиме та вивчатиме наступні питання:

  • здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства, звітністю та управлінням ризиками
  • надання пропозицій щодо обрання Ревізійної комісії та контроль за її незалежністю;
  • визначення напрямів необхідного аудиту;
  • розробка конкурсних процедур з обрання аудиторської фірми для проведення щорічного аудиту.

При здійснення своїх функцій аудиторський комітет співпрацює з ревізійною комісією товариства, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором, прийняла рішення Наглядова рада НСТУ. 

Нагадаємо, у Статуті НСТУ зазначено: «49. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради. Порядок утворення і діяльності  комітетів встановлюється положенням про наглядову раду».

У Положенні про Наглядову раду НСТУ наголошено, що члени Наглядової ради зобов’язані особисто брати участь у засіданнях та її комітетів, до складу яких їх обрано, крім випадків неможливості взяти участь у засіданні за станом здоров’я або з інших поважних причин.

У V розділі Положення вказано, що наглядова рада утворює постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради.

comments powered by Disqus