Гройсман підписав зміни до закону про Суспільне мовлення і передав на підпис Президенту (Текст закону)

Гройсман підписав зміни до закону про Суспільне мовлення і передав на підпис Президенту (Текст закону)

15:43,
25 Березня 2015
5148

Гройсман підписав зміни до закону про Суспільне мовлення і передав на підпис Президенту (Текст закону)

15:43,
25 Березня 2015
5148
Гройсман підписав зміни до закону про Суспільне мовлення і передав на підпис Президенту (Текст закону)
Гройсман підписав зміни до закону про Суспільне мовлення і передав на підпис Президенту (Текст закону)
25 березня голова Верховної Ради Володимир Гройсман підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо Суспільного телебачення і радіомовлення України» і передав на підпис Президенту України.

Відповідний запис є на сайті парламенту: «Останній етап проходження: Закон направлено на підпис Президенту».

Нагадаємо, 19 березня парламент ухвалив Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо Суспільного телебачення і радіомовлення України».

«Телекритика» оприлюднює варіант Закону, який переданий на підпис Президента.

 ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо Суспільного телебачення і радіомовлення України

 Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

5. У Законі України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 27, ст.904):

1)                у статті 1:

частину першу після слів “суспільно-політичних питань” доповнити словами “забезпечення національного діалогу”;

частину другу викласти в такій редакції:

«2. Суспільне телебачення і радіомовлення України утворюється у формі публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України” (далі – НСТУ), 100 відсотків акцій якого належить державі.

НСТУ утворюється на базі Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, Державної телерадіокомпанії "Культура", обласних державних телерадіокомпаній, Державної телерадіомовної компанії "Крим", державних організацій "Київська державна регіональна телерадіокомпанія", "Севастопольська регіональна державна телерадіокомпанія", "Новгород-Сіверська регіональна державна телерадіокомпанія "Сіверська", "Криворізька регіональна державна телерадіокомпанія "Криворіжжя", державного підприємства "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм", що реорганізуються шляхом приєднання до Національної телекомпанії України.

Утворення НСТУ здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

НСТУ є об’єктом загальнодержавного значення. Відчуження, передача (крім короткострокової оренди), приватизація нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва, земельних ділянок, на яких вони розташовані, а також акцій, що належать державі у статутному капіталі НСТУ, забороняється»;

2) частину першу статті 4 доповнити пунктом 11такого змісту:

«11) забезпечення збалансованого і прозорого доступу суб’єктів суспільно-політичного життя до програм (передач) дискусійного формату, зокрема у вигляді дебатів»;

3) статтю 5 викласти в такій редакції:

«Стаття 5. Мовлення НСТУ

1. НСТУ здійснює мовлення не менше ніж на двох загальнонаціональних каналах мовлення багатоканальної ефірної телемережі (суспільно-політичному та культурно-освітньому), на регіональних каналах мовлення багатоканальної ефірної телемережі та не менше ніж на трьох загальнонаціональних ефірних радіоканалах (суспільно-політичному, культурно-освітньому, молодіжному)»;

4) частину першу статті 6 доповнити абзацами другим - дев’ятим такого змісту:

«Статут НСТУ визначає повноваження акціонера, органів управління НСТУ та їх компетенцію відповідно до законодавства, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Статут НСТУ має містити:

1) гарантії незалежності суспільного мовника;

2) заборону на втручання з боку акціонера, інших суб’єктів владних повноважень у його редакційну політику;

3) положення щодо повноважень Наглядової ради НСТУ;

4) положення щодо повноважень членів правління НСТУ;

5) структуру НСТУ, зокрема положення щодо структурних підрозділів НСТУ, відповідальних за телевізійне та радіомовлення, регіональне телерадіомовлення;

6) положення про заборону відчуження, передачі, приватизації нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва, земельних ділянок, на яких вони розташовані, а також акцій, що належать державі у статутному капіталі НСТУ»;

5) у частині другій статті 7:

доповнити пунктом 11 такого змісту:

«11) призначає п’ять членів редакційної ради НСТУ»;

у пункті 2 слова «обирає на конкурсних засадах на чотири роки членів правління та голову правління НСТУ» замінити словами «обирає на конкурсних засадах на чотири роки голову правління НСТУ та, за його поданням, членів правління НСТУ, укладає з ними контракти»;

доповнити пунктом 81 такого змісту:

«81) встановлює умови та розмір оплати праці працівників НСТУ»;

6) у статті 8:

частину першу викласти в такій редакції:

«1. До Наглядової ради НСТУ входять по одному представнику від депутатських фракцій і груп Верховної Ради України поточного скликання та дев’ять членів від громадських об’єднань та асоціацій, основним видом діяльності яких є діяльність:

1) у сфері освіти та науки;

2) у сфері забезпечення прав національних меншин;

3) у сфері фізичного виховання та спорту;

4) у сфері журналістики;

5) у правозахисній сфері;

6) у сфері захисту інтересів дітей та молоді;

7) у творчій сфері;

8) у сфері місцевого самоврядування;

9) у сфері захисту прав осіб з особливими потребами.

Якщо кількість членів Наглядової ради НСТУ, обраних від депутатських фракцій і груп Верховної Ради України поточного скликання, дорівнює або перевищує кількість членів, обраних від громадських об’єднань та асоціацій, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення проводить додаткову конференцію всіх громадських організацій, що взяли участь в обранні членів Наглядової ради НСТУ, на якій додатково обирає членів Наглядової ради НСТУ від громадських об’єднань та асоціацій у кількості, що забезпечить їх перевищення на одну особу»;

у частині четвертій слово «конференції» у всіх відмінках замінити словами «відповідна конференція» у відповідному відмінку, а слово «бере» замінити словом «беруть»;

частину п’яту викласти в такій редакції:

«5. Депутатські фракції і групи обирають членів Наглядової ради НСТУ.

У разі дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ, обраного від депутатської фракції (групи), така депутатська фракція (група), ухвалює рішення про обрання нового члена Наглядової ради НСТУ.

У разі якщо депутатська фракція чи група, що обрала члена НСТУ, який достроково припинив повноваження, розформована, комітет Верховної Ради України до компетенції якого віднесено питання телерадіомовлення, ухвалює ad hoc рішення щодо порядку обрання члена Наглядової ради НСТУ.

Член Наглядової ради НСТУ, який до призначення на посаду був членом будь-якої політичної партії, на час здійснення своїх повноважень зупиняє членство у цій партії. Він не може брати участі в партійній діяльності чи виконувати доручення партії, будь-якого її органу або посадової особи»;

у тексті статті слова «всеукраїнське громадське об’єднання» в усіх відмінках і числах замінити словами «громадське об’єднання та асоціація» у відповідному відмінку і числі;

7) у пункті 2 частини другої статті 9 слова «Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» замінити словами «Законом України «Про запобігання корупції»;

8) у статті 12:

третє речення частини першої виключити;

частину шосту викласти в такій редакції:

«6. На голову та членів правління НСТУ поширюються обмеження, передбачені частиною другою статті 9 цього Закону.

У разі невиконання вимог, встановлених цією частиною, Наглядова рада НСТУ зобов’язана на найближчому засіданні припинити повноваження голови або відповідного члена правління НСТУ»;

9) у статті 14:

частину першу виключити;

частини другу і четверту викласти в такій редакції:

«2. НСТУ може фінансуватися за рахунок:

1) продажу власної теле- і радіопродукції, плати за користування авторськими та суміжними правами;

2) державного і місцевих бюджетів;

3) абонентської плати, що сплачується за послуги НСТУ в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

4) інших надходжень, не заборонених законодавством»;

«4. Протягом перших чотирьох років з моменту утворення НСТУ трансляція реклами, телепродажу, повідомлень про спонсорів на каналах мовлення НСТУ впродовж кожної астрономічної години та астрономічної доби фактичного мовлення не може перевищувати обсягів, встановлених чинним законодавством.

Упродовж п’ятого року мовлення обсяг реклами, телепродажу повідомлень про спонсорів не може перевищувати 10 відсотків, а впродовж виборчого процесу – 15 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби. Обсяг реклами протягом кожної астрономічної години фактичного мовлення не може перевищувати 15 відсотків, а впродовж виборчого процесу – 20 відсотків.

Починаючи з шостого року мовлення, обсяг реклами, телепродажу повідомлень про спонсорів не може перевищувати 5 відсотків, а впродовж виборчого процесу – 10 відсотків фактичного обсягу мовлення впродовж астрономічної доби. Обсяг реклами впродовж кожної астрономічної години фактичного мовлення не може перевищувати 10 відсотків, а впродовж виборчого процесу – 15 відсотків.

Соціальна реклама у програмах НСТУ допускається, за умови відсутності вказування в ній на певного суб’єкта (бренд), посадову особу, товар. На таку рекламу не поширюються часові обмеження, визначені цією статтею.

Трансляція реклами, повідомлень про спонсора –виробника алкогольних напоїв, пива та/або напоїв, що виготовляються на його основі, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, пиво та/або напої, що виготовляються на його основі, забороняється, крім трансляції реклами та повідомлень про спонсорів, які придбані з правом на трансляцію міжнародних спортивних змагань Міжнародного олімпійського комітету, Федерації національних футбольних асоціацій, Союзу європейських футбольних асоціацій та на виконання міжнародних зобов’язань перед Європейською мовною спілкою»;

10) у статті 15:

частину першу виключити;

частину другу викласти в такій редакції:

«2. Кабінет Міністрів України здійснює контроль за використанням і збереженням переданого НСТУ майна та може визначати суб’єкта управління зазначеним майном»;

частину четверту виключити.

частину п’яту викласти в такій редакції:

«5. НСТУ має право володіти, користуватися та розпоряджатися майном, набутим за рахунок коштів від власної господарської діяльності, з урахуванням обмежень, встановлених цим Законом»;

у частині шостій слова «майна НСТУ» замінити словами «переданого НСТУ майна, крім нерухомого»;

11) у статті 17:

у частині другій:

після слів «отримує ліцензії на мовлення» доповнити словами «шляхом переоформлення»,

доповнити словами «Державна телерадіомовна компанія "Крим", державні організації "Київська державна регіональна телерадіокомпанія», "Севастопольська регіональна державна телерадіокомпанія", "Новгород-Сіверська регіональна державна телерадіокомпанія "Сіверська", "Криворізька регіональна державна телерадіокомпанія "Криворіжжя";

частину третю викласти в такій редакції:

«3. Одночасно з переоформленням ліцензій на мовлення, передбаченим частиною другою цієї статті, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення приймає рішення про анулювання відповідних ліцензій телерадіоорганізацій, зазначених у частині другій цієї статті, умови яких відповідають умовам ліцензії на мовлення, виданої НСТУ»;

у частині четвертій:

в абзаці першому слова «Видача ліцензій» замінити словами «Переоформлення ліцензій»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«Умови ліцензій на мовлення, передбачених частиною другою цієї статті, повинні відповідати умовам ліцензій, які визнаються недійсними відповідно до частини третьої цієї статті»;

абзац третій після слів «власника/засновника телерадіоорганізацій» доповнити словами «концепції мовлення (за умови дотримання вимог цього Закону)»;

12) у статті 19:

назву викласти в такій редакції:

«Стаття 19. Редакційний статут та редакційна рада НСТУ»;

частину першу доповнити словами «а в частині положень щодо редакційної ради положенням цього Закону»;

частину другу викласти в такій редакції:

«2. Редакційна рада НСТУ формується з числа працівників НСТУ у складі п’ятнадцяти осіб: п’яти осіб, які призначаються Наглядовою радою НСТУ, п’яти осіб, які обираються загальними зборами творчого колективу НСТУ, і п’яти осіб, які призначаються на конференції редакційних рад регіональних підрозділів НСТУ.

Редакційна рада регіонального підрозділу НСТУ формується у складі шести осіб: трьох осіб, які призначаються правлінням НСТУ, і трьох осіб, які призначаються загальними зборами творчого колективу відповідного регіонального підрозділу НСТУ»;

доповнити частиною третьою такого змісту:

«3. Редакційний статут НСТУ затверджується Наглядовою радою НСТУ за поданням редакційної ради НСТУ»;

13) у частині першій статті 20 слова «установленому законом порядку» замінити словами «установленому цим Законом порядку»;

14) у розділі ІV «Прикінцеві та перехідні положення»:

доповнити пунктами 11 і 21 такого змісту:

«11. Закони та інші нормативно-правові акти України діють у частині, що не суперечить цьому Закону»;

«21. Установити, що утворення НСТУ не потребує попереднього дозволу Антимонопольного комітету України.

НСТУ є правонаступником усіх прав та обов’язків, у тому числі на всі об’єкти права інтелектуальної власності юридичних осіб, визначених у статті 1 цього Закону.

Внесення права користування земельними ділянками, наданими для розміщення юридичних осіб, визначених у статті 1 цього Закону, до статутного капіталу НСТУ здійснюється відповідно до нормативної оцінки таких ділянок, а в разі її відсутності - відповідно до експертної оцінки.

Внесення нерухомого майна до статутного капіталу НСТУ може здійснюватися на підставі обліку майна без попередньої державної реєстрації права власності на таке майно.

Державна реєстрація прав на нерухоме майно, внесене до статутного капіталу НСТУ, здійснюється на підставі передавального акта та акта оцінки майна, внесеного до статутного капіталу НСТУ. Передавальний акт та/або акт оцінки майна є документами, що підтверджують виникнення, перехід, припинення прав на майно, внесене до статутного капіталу НСТУ.

Оприлюднення Кабінетом Міністрів України рішення про утворення НСТУ є офіційним повідомленням для кредиторів про припинення юридичних осіб, визначених у статті 1 цього Закону.

Установити, що статутний капітал НСТУ формується за рахунок майна юридичних осіб, визначених у статті 1 цього Закону, крім майна, яке відповідно до законодавства не може бути включено до статутного капіталу і закріплюється за НСТУ на праві господарського відання.

Під час утворення НСТУ, формування його статутного капіталу та припинення юридичних осіб, визначених статтею 1 цього Закону, не застосовуються положення законодавства щодо:

необхідності одержання згоди кредиторів стосовно заміни боржника у зобов’язанні (переведення боргу), якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

права кредиторів вимагати у зв’язку з проведенням реорганізації забезпечення виконання зобов’язань, їх дострокового припинення або виконання та відшкодування збитків;

неможливості завершення реорганізації до задоволення вимог, заявлених кредиторами;

проведення аудиторської перевірки фінансової звітності юридичних осіб, визначених у статті 1 цього Закону.

Установити, що пункт 22 частини першої статті 6 та частина п’ята статті 11 Закону України “Про управління об'єктами державної власності” щодо НСТУ не застосовуються.

Установити, що до завершення реорганізації телерадіоорганізацій, зазначених у статті 1 цього Закону, належні їм ліцензії на мовлення є чинними до моменту ухвалення Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення рішення про визнання недійсними відповідних ліцензій відповідно до статті 17 цього Закону.

Установити, що на виконання вимог статті 5 цього Закону Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення видає ліцензії НСТУ на мовлення у верхньому діапазоні ультракоротких хвиль, призначених для радіомовлення, у порядку, передбаченому Законом України “Про телебачення і радіомовлення”. Установити, що Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення невідкладно забезпечує затвердження Порядку проведення конференції громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради НСТУ від громадських об’єднань та асоціацій»;

у пункті 4:

в абзаці першому слова «у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом» виключити;

доповнити абзацами п’ятим - дев’ятим такого змісту:

«забезпечити контроль за проведенням суцільної інвентаризації майна, у тому числі нематеріальних активів юридичних осіб, визначених у статті 1 цього Закону;

утворити комісію з реорганізації юридичних осіб, визначених у статті 1 цього Закону, та затвердити порядок перетворення Національної телекомпанії України у НСТУ з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом;

підготувати і подати до Верховної Ради України у шестимісячний строк пропозиції щодо:

запровадження мовлення громад на принципах суспільного мовлення;

запровадження регулювання власності загального користування (суспільної власності)».

1. Абзац сьомий пункту "а" частини другої статті 5 Закону України «Про приватизацію державного майна» (Відомості Верховної Ради України, 1997р., №17, ст.122; 2012р., №43,ст.551; 2013р., №30, ст.340; 2014р., №20-21, ст.712) викласти такій редакції:

«майно Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) та акції, що належать державі у статутному капіталі НСТУ».

4. У Законі України “Про телебачення і радіомовлення” (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 3 слова «Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України» замінити словами «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України»;

2) частину першу статті 11 викласти в такій редакції:

«1. Структуру національного телебачення і радіомовлення України становлять: комунальні телерадіоорганізації, публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – НСТУ), Державна телерадіокомпанія «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення», державне підприємство «Парламентський телеканал «Рада», приватні (незалежно від способу розповсюдження програм), громадські та інші телерадіоорганізації, засновані відповідно до вимог законодавства»;

3) статтю 14 виключити;

4) у статті 15:

у частині першій слова «Суспільного телебачення і радіомовлення України визначаються Законом України «Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України» замінити словами «НСТУ визначаються Законом України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України»»;

доповнити частиною другою такого змісту:

«2. НСТУ є телерадіоорганізацією, що здійснює мовлення на загальнонаціональних телевізійних каналах, загальнонаціональних каналах мовлення багатоканальної ефірної телемережі, на регіональних каналах мовлення багатоканальної ефірної телемережі та радіоканалах відповідно до Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» та умов ліцензій на мовлення, виданих Національною радою.

На НСТУ не поширюються обмеження, встановлені частиною третьою статті 8 цього Закону»;

5) частину п’яту статті 19 викласти в такій редакції:

«5. Фінансування НСТУ здійснюється відповідно до Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України»;

6) частину другу статті 22 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Замовлення на розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом для створення та розвитку каналів мовлення, мереж мовлення і телемереж НСТУ здійснюється за рішенням Національної ради на підставі заяви НСТУ та відповідно до Плану розвитку»;

7) частину восьму статті 23 доповнити абзацом шостим такого змісту:

«мовлення Національної суспільної телерадіокомпанії України в обсязі, визначеному статтею 5 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України»;

8) частину чотирнадцяту статті 25 доповнити пунктом «г» такого змісту:

«г) є організацією суспільного телебачення і радіомовлення»;

9) статтю 31 доповнити частиною четвертою такого змісту:

«4. НСТУ звільняється від внесення плати за видачу, переоформлення та продовження ліцензій на мовлення»;

10) частину третю статті 35 доповнити пунктом «г» такого змісту:

«г) необхідність внесення змін до умов ліцензії у зв’язку з переходом на суспільне телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України».

3. У Законі України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2005 p., № 16, ст. 265; 2006 р., №18, ст.155):

1) статтю 14 доповнити абзацом восьмим такого змісту:

«розробку та затвердження порядку проведення конференцій щодо формування, обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»;

2) частину другу статті 24 доповнити абзацом такого змісту:

«затверджуються положення щодо формування, обрання та припинення повноважень складу Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», а також ухвалюються рішення щодо проведення відповідних конференцій».

2. У Законі України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»(Відомості Верховної Ради України, 1997р., N 49, ст. 299 із наступними змінами):

1) в абзаці третьому статті 1 слова «на каналах Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України та інших телерадіоорганізацій України» замінити словами «телерадіоорганізацій України»;

2) частину першу статті 10 викласти в такій редакції:

«Публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України» має право висвітлювати діяльність Президента України безпосередньо або шляхом оприлюднення офіційної інформації, отриманої від прес-служби Президента України»;

3) статтю 14 викласти в такій редакції:

«Стаття 14. Офіційні виступи і заяви вищих посадових осіб держави

Порядок поширення Публічним акціонерним товариством «Національна суспільна телерадіокомпанія України» повідомлень Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, Голови Верховного Суду України, Голови Конституційного Суду України та надання їм прямого ефіру для екстрених офіційних виступів визначається Законом України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України".

Фінансування витрат на поширення таких повідомлень здійснюється з державного бюджету за рахунок видатків, передбачених на фінансування відповідних державних органів»;

4) статті 15 і 19 виключити;

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Закони та інші нормативно-правові акти України діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Голова Верховної Ради України

Коли «Детектор медіа» тільки розпочинав роботу, найпопулярніші українські медіа ще дослухалися до темників. Але завдяки спільній боротьбі журналістів та суспільства це змінилося. Найпоказовіше: Україна пройшла шлях від державного телебачення до Суспільного.

Тепер наша команда прагне розширювати аудиторію та впливовість Суспільного мовлення заради ідей та ідеалів, які воно продовжує ілюструвати.

Запрошуємо приєднатися до нас у цьому завданні, ставши частиною Спільноти «Детектора медіа».
У зв'язку зі зміною назви громадської організації «Телекритика» на «Детектор медіа» в 2016 році, в архівних матеріалах сайтів, видавцем яких є організація, назва також змінена
letadm.gov.ua
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Коментарі
оновити
Код:
Ім'я:
Текст:
Використовуючи наш сайт ви даєте нам згоду на використання файлів cookie на вашому пристрої.
Даю згоду