Суспільне мовлення оголошує конкурс для відбору кандидатур на посади членів Ревізійної комісії ПАТ «НСТУ»

Про це йдеться на сайті suspilne.media. Ревізійна комісія обирається наглядовою радою НСТУ. Порядок формування ревізійної комісії, а також вимоги до членів та голови ревізійної комісії, встановлені згідно з Положенням про Ревізійну комісію Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

Вимоги до претендентів на посаду:

- громадянство України;
- вільне володіння державною мовою, основами діловодства;
- ступінь вищої освіти не нижче бакалавра економічного, фінансового, аудиторського (облік та аудит) спрямування;
- знання Податкового та Бюджетного кодексів України; Законів України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», «Про аудиторську діяльність», Статуту ПАТ «НСТУ», іншого законодавства в сфері телерадіомовлення;
- досвід роботи за спеціальністю не менше 5-ти років;
- відсутність судимостей, відкритих кримінальних проваджень.

Для участі в конкурсі претенденти мають подати такі документи:

- копію паспорта;
- копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків — фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;
- копію диплому про вищу освіту, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи;
- мотиваційний лист, короткий опис реалізованих проектів (із визначеними показниками ефективності та стислим описом основних кроків в реалізації проектів);
- резюме у довільній формі;
- згода на обробку персональних даних;
- вказати особисту електронну адресу.

Усі копії документів мають бути засвідчені особистим підписом претендента.

Зайнятість членів Ревізійної комісії передбачає проведення планових річних перевірок та позапланових перевірок відповідно до завдань, визначених Наглядовою радою відповідно до статуту ПАТ «НСТУ».

Оплата члену Ревізійної комісії за участь у плановій річній перевірці та підготовці звіту Ревізійної комісії складатиме 50 тисяч гривень. Оплата за участь у позапланових перевірках та підготовці звітів щодо їхніх результатів встановлюватиметься на договірних засадах, залежно від обсягу виконаних робіт.

З нормативними документами можна ознайомитись на сайті компанії:

- Статут ПАТ «НСТУ»
- Положення про Ревізійну комісію ПАТ «НСТУ»

Документи для участі в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з моменту публікації оголошення. Оригінали документів відправляти рекомендованим листом на адресу: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, Наглядова рада ПАТ «НСТУ». Скановані копії відправляти на електронну адресу n.rada.nstu@gmail.com з позначенням «НСТУ Ревізійна комісія».

Раніше наглядова рада утворила керівний комітет для нагляду за впровадженням дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами оргаудиту ПАТ «НСТУ», до якого увійшли представники НР, правління, міжнародних організацій.

Наглядова рада створила службу внутрішнього аудиту ПАТ «НСТУ» та призначила її керівника

Нагадаємо торік у липні 2017 року наглядова рада ухвалила Положення про ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

дорожню карту запровадження ініціатив за результатами оргаудиту ПАТ «НСТУ»

comments powered by Disqus