Редакційні принципи суспільних медіа США. Засади, політика та практика

cpb

Продовжуємо серію публікацій, до якої входитимуть переклади документів та стандартів корпорацій суспільного мовлення світу, а також рекомендацій у галузі свободи слова та журналістської діяльності від провідних європейських і американських експертів.  

Матеріали серії: Переклад промови Вільяма Хорслі (William Horsley) «Роль суспільних мовників у медіа-середовищі, що постійно змінюється».

Редакційні принципи суспільних медіа США. Засади, політика та практика 

Цей документ визначає роль суспільних медіа в американському суспільстві та їхню редакційну цілісність. Принципи, що прописані в ньому, покликані визначати незалежну діяльність таких медіа виключно в інтересах суспільства. Відповідні засади прописані у чотирьох основних параметрах інформаційної діяльності суспільних медіа. 
 
 
1. Цілі
 
Основними цілями суспільних медіа є підтримка сильного громадянського суспільства, збагачення культурного та інтелектуального життя населення, а також сприяння зміцненню зв’язків між людьми в суспільстві. Для цього вони повинні гарантувати та відстоювати такі позиції: 
 
- Вільний доступ громадян до інформації та ресурсів, які вони могли б використовувати для самоосвіти та культурного збагачення, а також доступ до суспільнозначущої інформації;
 
- Відкриту дискусію в суспільстві стосовно актуальних та важливих питань;
 
- Створення громадського плацдарму для висвітлення ідей щодо вдосконалення суспільства;
 
- Сприяння зміцненню демократії в суспільстві;
 
- Формування регіональних спільнот та спільнот за інтересами, члени яких (співробітники та аудиторія ЗМІ) могли б пропагувати кращу інтелектуальну якість життя.
 
 
2. Засоби   
 
Суспільні медіа покликані зміцнювати громадянські, культурні та освітні зв’язки в суспільстві, представляючи думки різних верств населення, меншин та спільнот, зокрема завдяки:
 
- Залученню до інформаційної діяльності різних членів суспільства, незалежно від їхнього віросповідання, переконань тощо;
 
- Створенню оригінального контенту;
 
- Використанню усіх можливих джерел для написання інформаційного повідомлення;
 
- Співробітництву з різними верствами населення;
 
- Проведенню громадських форумів та зібрань для обміну думками і дискусій;
 
- Гарантуванню громадянам можливості вільно висловлюватися на сторінках та в ефірах суспільних ЗМІ;
 
- Постійному вдосконаленню своєї діяльності та професійності своїх працівників. 
 
 
3. Практика
 
Суспільні медіа повинні функціонувати на засадах прозорості та підзвітності. Крім того, дуже важливою для них є професійність. Так, їм слід орієнтуватися тільки на перевірені дані, що надходять з авторитетних джерел, адже в іншому випадку ЗМІ ризикує дезінформувати свою аудиторію. Забезпечити відповідність цим нормам можна:
 
- Через введення в редакційний обіг правил, які визначали б професійні та етичні стандарти журналістики, а саме: чесність, порядність, контроль якості повідомлень та прозорість процесу прийняття редакційних рішень; 
 
- Сприяючи здійсненню суспільними медіа внеску в покращення та демократизацію суспільства;
 
- Завдяки урізноманітненню контенту відповідно до інтересів кожної групи  глядачів, слухачів та читачів медіа;
 
- Визначивши потреби аудиторії, які згодом могли б направляти діяльність редакційної групи, щоб інформаційний продукт насправді задовольняв її інтереси;     
 
- Через врахування усіх можливих точок зору на проблему в суспільстві;
 
- Забезпечивши повну прозорість своєї  діяльності в усіх областях: фінансування, думка редакції, джерела інформації тощо;
 
- Завдяки наданню аудиторії інформаційного контексту конкретного повідомлення, щоб вона могла зрозуміти її передумови та можливі наслідки;
 
- Беручи на себе повну відповідальність за свою діяльність.
 
 
4. Відносини
 
Суспільні медіа спираються на відносини взаємної поваги і незалежності з владою та підзвітності й прозорості з суспільством. 
 
Основними учасниками у створенні контенту суспільних медіа є: аудиторія, інформаційні партнери, інші ЗМІ, спонсори, регулюючі та законодавчі органи. Але жоден з них не повинен провадити свою цензуру, яка б суперечила редакційним правилам. Відповідно, всі учасники цих відносин мають:
 
- Сприяти діяльності суспільного медіа;
 
- Забезпечувати зворотній зв'язок та справедливу критику;
 
- Поважати стандарти суспільних ЗМІ;
 
- Захищати цілісність засад діяльності.
 
Переклад: Фронощук Марія
 
Джерело:
 
comments powered by Disqus